Cüce parmakotu

Potentilla micrantha


2-5 cm boylanabilen, kök gövdeli, tüylü, çok yıllık, otsu bir türdür. Dip yapraklar gövdeden uzunca, üç yaprakçıklı; yaprakçıklar genişçe , 10-50 mm boyda, küt dişli-testere dişli kenarlı, üst tarafı seyrek tüylü ve yeşil, alt tarafı dür. Çiçeklenme Mart-Temmuz arası ve kısa dönemli; çiçekler terminal, tekil veya 2-3-çiçekli kurullarda; dışçanak dilimler ve eşit, mızraksı-yumurtamsı, 3-6 mm uzunlukta, ; ın iç taban kısmı kırmızımsı düzensiz lekeli; beyaz veya nadiren pembemsi, , 3-5 mm, uçları ve dan hafifçe daha kısadır. Sert kabuklu meyveler ; uca yakın konumda, meyveden hafifçe daha uzuncadır.
Yeni gözlem bildirEğriova Yaylası / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1800 m yükseklikler arasında; orman altları ve dere boylarında yetişirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Potentilla micrantha Ramond ex DC.
Sinonimler

- Fraga micrantha (Ramond ex DC.) Fourr.
- Fragaria recurva Kit. ex Gomb¢cz
- Potentilla fragaria Lange ex Ten
- Potentilla parviflora Clairv.
- Potentilla sterilis var. micrantha (Ramond ex DC.) Fiori
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Potentilla cins adı Modern Latincede ΄güçlü olmak΄ anlamına gelen potent-  öneki ile, bir küçültme eki olan -ill sonekinin birleşmesinden türetilmiştir; cinsin birçok türünün tedavi edici özelliklerine atıfta bulunur. Micrantha Yunancada `minik, küçük` anlamına gelen micro kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen anthos kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; çiçeklerinin küçüklüğüne işaret eder. Bilimsel adlandırma kullanılan ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu ΄ex΄ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir.  Bilimsel adlandırmada kullanılan D.C. kısaltması türün ilk olarak Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841) tarafından yayınlandığını belirtir. De Candolle, İsviçreli bir botanikçidir; Charles Darwin´in doğal seleksiyon ilkesini etkileyen Doğanın Savaşı tezini öne sürmüştür; buna göre birden fazla türün ortak bir evrimsel atada görünmeyen benzer özellikler geliştirebileceğini belirtmiştir. Bitkilerle yaptığı çalışmalar sırasında, bitki yapraklarının sabit ışıkta 24 saate yakın bir döngü izlediğini fark etmiş ve biyolojik saatin varlığını ileri sürmüştür.

Bazı diğer Potentilla türleri

P.aladaghensis, P.anatolica, P.anglica, P.anserina, P.argaea, P.argentea, P.armeniaca, P.astracanica, P.aucheriana, P.aurea, P.balansae, P.bifurca, P.buccoana, P.calabra, P.calycina, P.cappadocica, P.carduchorum, P.crantzii, P.davisii, P.detommasii, P.discipulorum, P.divaricata, P.doddsii, P.elatior, P.erecta, P.fruticosa, P.gelida, P.geranioides, P.hololeuca, P.humifusa, P.inclinata, P.isaurica, P.kotschyana, P.lazica, P.libanotica, P.lignosa, P.lomakinii, P.meyeri, P.nerimaniae, P.oweriniana, P.palustris, P.pannosa, P.pimpinelloides, P.polyschista, P.pulvinaris, P.recta, P.reptans, P.rupestris, P.ruprechtii, P.savvalensis, P.speciosa, P.sublaevis, P.subpalmata, P.supina, P.tauricola, P.thuringiaca, P.ulrichii, P.umbrosa

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Potentilla micrantha hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

 • Basit Görünüm