Cüce parmakotu

Potentilla micrantha


2-5 cm boylanabilen, kök gövdeli, tüylü, çok yıllık, otsu bir türdür. Dip yapraklar gövdeden uzunca, üç yaprakçıklı; yaprakçıklar genişçe , 10-50 mm boyda, küt dişli-testere dişli kenarlı, üst tarafı seyrek tüylü ve yeşil, alt tarafı dür. Çiçeklenme Mart-Temmuz arası ve kısa dönemli; çiçekler terminal, tekil veya 2-3-çiçekli kurullarda; dışçanak dilimler ve eşit, mızraksı-yumurtamsı, 3-6 mm uzunlukta, ; ın iç taban kısmı kırmızımsı düzensiz lekeli; beyaz veya nadiren pembemsi, , 3-5 mm, uçları ve dan hafifçe daha kısadır. Sert kabuklu meyveler ; uca yakın konumda, meyveden hafifçe daha uzuncadır.
Gözlem bildirEğriova Yaylası / Ankara - Mayıs 2020 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Potentilla micrantha | Cüce parmakotu
Eğriova Yaylası / Ankara
Mustafa Gökmen © Mayıs 2020

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1800 m yükseklikler arasında; orman altları ve dere boylarında yetişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Potentilla micrantha Ramond ex DC.
Sinonimler (Tam liste)

- Fraga micrantha (Ramond ex DC.) Fourr.
- Fragaria recurva Kit. ex Gomb¢cz
- Potentilla fragaria Lange ex Ten
- Potentilla parviflora Clairv.
- Potentilla sterilis var. micrantha (Ramond ex DC.) Fiori

Etimoloji ve kısaltmalar

Potentilla cins adı Modern Latincede ΄güçlü olmak΄ anlamına gelen potent-  öneki ile, bir küçültme eki olan -ill sonekinin birleşmesinden türetilmiştir; cinsin birçok türünün tedavi edici özelliklerine atıfta bulunur. Micrantha Yunancada `minik, küçük` anlamına gelen micro kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen anthos kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; çiçeklerinin küçüklüğüne işaret eder. Bilimsel adlandırma kullanılan ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu ΄ex΄ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir.

Bazı diğer Potentilla türleri

P.aladaghensis, P.anatolica, P.anglica, P.anserina, P.argaea, P.argentea, P.armeniaca, P.astracanica, P.aucheriana, P.aurea, P.balansae, P.bifurca, P.buccoana, P.calabra, P.calycina, P.cappadocica, P.carduchorum, P.crantzii, P.davisii, P.detommasii, P.discipulorum, P.divaricata, P.doddsii, P.elatior, P.erecta, P.fruticosa, P.gelida, P.geranioides, P.hololeuca, P.humifusa, P.inclinata, P.isaurica, P.kotschyana, P.lazica, P.libanotica, P.lignosa, P.lomakinii, P.meyeri, P.micrantha, P.nerimaniae, P.oweriniana, P.palustris, P.pannosa, P.pimpinelloides, P.polyschista, P.pulvinaris, P.recta, P.reptans, P.rupestris, P.ruprechtii, P.savvalensis, P.speciosa, P.sublaevis, P.subpalmata, P.supina, P.tauricola, P.thuringiaca, P.ulrichii, P.umbrosa,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Potentilla micrantha hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm