Kazteresi

Arabis alpina


10-20 cm boylanabilen, toprak yüzeyinde ile yayılan, çok yıllık, otsu bir türdür. Taban yaprakları değişken, genellikle , saplı veya sapsız, görece dişli kenarlı; gövde yaprakları genellikle , dip kısmı ; tamamı yoğun veya seyrek -dür. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında; dikdörtgenimsi, 2.5-4 × 1-2 mm boyutlarda, karşılıklı yanal çiftin tabanı belirgin torbamsı; beyaz, ıspatulamsı-ters yumurtamsı 5-8 × 2-3.5 mm boyutlarda, ; başına 34-50 tane; 0 .3-0.6 mm; 3-5 mm boyda; dikdörtgenimsi ve 0.7-1.2 mm boyutlardadır. Meyveler baklamsı, yukarı doğru yükselir şekilde veya yayılı, 1.7-3.5 × 10-17 mm boyutlardadır.
Yeni gözlem bildirEğriova Yaylası / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2400 m yükseklikler arasında; kireçtaşı kayaların çatlaklarında, dere boylarında, kalkerli alpin çayırlıklarda, moloz yığınları veya söğüt çalılıkları bulunan yamaçlarda yetişirler.

Sınıflandırma

Kısa kısa...

Türkiye'de iki alttürü bulunmaktadır:

    1. Alt yapraklar gittikçe incelir şekilde, belirgin sap yok, kenarlar genellikle 4 dişten daha; çiçek sapı düz, dik veya yayılı ...subsp. alpina

    1. Alt yapraklar belirgin saplı, tam kenarlı veya 2-4-dişli; çiçek sapı yay gibi bükülmüş ve kıvrımsız ...subsp. brevifolia

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Arabis alpina L.
Sinonimler

- Arabis alpina
- Arabis albida
- Arabis alpina var. albida
- Arabis alpina var. glabrata
- Arabis caucasica
- diğer sinonimler...
İngilizce

Alpine Rockcress

Etimoloji ve kısaltmalar

Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Arabis türleri

A.abietina, A.alanyensis, A.allionii, A.alpina, A.androsacea, A.aubrietioides, A.aucheri, A.brachycarpa, A.carduchorum, A.davisii, A.deflexa, A.drabiformis, A.erikii, A.hirsuta, A.ionocalyx, A.lycia, A.mollis, A.montbretiana, A.nova, A.sagittata, A.verna

Kaynaklar

 1. Davis, P. H. (1965). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:1. Edinburgh University Press.
 2. Arabis alpina in flora of North America @ efloras.org. (n.d.). eFloras.org Home. https://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=200009208
 3. Listelenen kaynaklar Arabis alpina hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

Basit Görünüm