Kuru güngülü

Helianthemum ledifolium


60 cm kadar boylanabilen, dik gelişen, tek yıllık, otsu bir türdür. Yapraklar formda ve 1-5 x 0.4-1.2 cm boyutlardadır. Çiçeklenme Mayıs-Haziran ayları arasında; genellikle lı; çiçekler yapraksı tekil veya 5-10 çiçeki, seyrek, bazen dallanmış çiçek kurullarında; çiçek sapı çiçek ve meyve döneminde dik, çanak kadar veya daha kısa; dur. Meyve kapsü formda ve tohum kesesi 4-12 mm uzunluktadır.
Gözlem bildirAysantı Beli / Ankara - Mayıs 2020 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Helianthemum ledifolium | Kuru güngülü
Aysantı Beli / Ankara
Mustafa Gökmen © Mayıs 2020

Ekoloji/Habitat

500-1400 m yükseklikler arasında; kuru kalkerli alanlar, taşlık yamaçlar, çalılıklar, üzüm bağları, ve benzeri alanlarda; sıklıkla Helianthemum salicifolium ile birlikte gelişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Helianthemum ledifolium (L.) Mill.
Sinonimler (Tam liste)

- Cistus imbricatus Poir.
- Cistus ledifolius L.
- Helianthemum apertum Pomel
- Helianthemum lasiocarpum Desf. ex Spach
- Helianthemum niloticum (L.) Pers.

Etimoloji ve kısaltmalar

(..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Helianthemum türleri

H.aegyptiacum, H.antitauricum, H.germanicopolitanum, H.kotschyanum, H.lasiocarpum, H.ledifolium, H.microcarpum, H.nummularium, H.oelandicum, H.ovatum, H.salicifolium, H.stipulatum, H.strickeri, H.syriacum, H.tomentosum,

Kaynaklar

Davis, P. H. (1965). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:1. Edinburgh University Press.
Ulusal Tez Merkezi
Tubives
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
GBIF Database
Wikipedia
Encyclopedia of Life
Wikispecies
JSTOR Plant DB
Efloras
Plants For A Future
Google Images
Plant Illustrations

Basit Görünüm