Kuru güngülü

Helianthemum ledifolium


60 cm kadar boylanabilen, dik gelişen, tek yıllık, otsu bir türdür. Yapraklar formda ve 1-5 x 0.4-1.2 cm boyutlardadır. Çiçeklenme Mayıs-Haziran ayları arasında; genellikle lı; çiçekler yapraksı tekil veya 5-10 çiçeki, seyrek, bazen dallanmış çiçek kurullarında; çiçek sapı çiçek ve meyve döneminde dik, çanak kadar veya daha kısa; dur. Meyve kapsü formda ve tohum kesesi 4-12 mm uzunluktadır.
Yeni gözlem bildirAysantı Beli / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

500-1400 m yükseklikler arasında; kuru kalkerli alanlar, taşlık yamaçlar, çalılıklar, üzüm bağları, ve benzeri alanlarda; sıklıkla Helianthemum salicifolium ile birlikte gelişirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Helianthemum ledifolium (L.) Mill.
Sinonimler

- Cistus imbricatus Poir.
- Cistus ledifolius L.
- Helianthemum apertum Pomel
- Helianthemum lasiocarpum Desf. ex Spach
- Helianthemum niloticum (L.) Pers.
- diğer sinonimler...

Etimoloji ve kısaltmalar

Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. Standart yazar kısaltması olan Mill. kısaltması İskoç kökenli bir botanikçi olan Philip Miller´in (1691 - 1771) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Helianthemum türleri

H.aegyptiacum, H.antitauricum, H.germanicopolitanum, H.kotschyanum, H.lasiocarpum, H.microcarpum, H.nummularium, H.oelandicum, H.ovatum, H.salicifolium, H.stipulatum, H.strickeri, H.syriacum, H.tomentosum

Kaynaklar

Davis, P. H. (1965). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:1. Edinburgh University Press.
DergiPark
Ulusal Tez Merkezi
Tubives
Türkiye Bitkileri
Bizim Bitkiler
Kocaeli Bitkileri
GBIF Database
Wikipedia
Encyclopedia of Life
Wikispecies
JSTOR Plant DB
Efloras
Plants For A Future
Google Images
Plant Illustrations
KEW-PWO
IPNI

Basit Görünüm