Sapsız meşe

Quercus petraea


30 m kadar boylanabilen, yaprak döken, odunsu bir türdür. Tepe tacı üstte dar; genç filizler , genellikle kırmızımsı-kahverengi; tomurcuk 7 mm kadar, veya kirpikli-kenarlıdır. Yapraklar tüm sürgüne yayılı, , 6-17 x 3-9 cm boyutlarda, dip kısmı , genellikle , 5-9 sığ veya derin loblu, loblar ±tekdüze, ikincil lob mevcut veya değil; birincil damarlar 5-11 adet, ± paralel, kenarda sonlanmayan damar yok veya nadiren tabana yakın konumda 1-2 adet; tüy örtüsü yok veya alt yüzeyde basık , damarlar üzerinde uzun basit tüylü, soluk yeşil veya dumanlı görünümde, üst yüzey ise ve parlak yeşilrenkte; yaprak sapı 1-3.5 cm uzunlukta; dökülücü veya biraz kalıcıdır. Çiçek kümesi sapı yok veya hemen hemen yok; erkek çiçekler açık sarı-yeşil renkte, ince bir eksen üzerinde sarkık kurullar halinde; dişi çiçekler sarı-turuncu renkte ve 1.5-2 mm boyundadır. Meyve kadehi 10-20 mm çapta, yarım küresel, grimsi-kahverengi; kadeh pulları yumurtamsı-mızraksı, tabanda belirgin çıkıntılı veya yassı, basık veya basıkça, uç kısım kahverengimsi, ; palamutun 1/2-2/3'ü kadehten dışa taşmıştır.
Gözlem bildirHacılı / Pülümür / Tunceli - Eylül 2019 Ahmet Demirtaş


Gözlemler

Görseller

Ekoloji/Habitat

Tüm Avrupa, Kafkaslar, İran ve Ülkemizde Trakya Marmara ve Karadeniz bölgelerinde doğal olarak yetişen bir türdür. Alttürlerine göre değişkenlik göstermekle birlikte, deniz seviyesi ile 2200 m yükseklikler arasında; kayın, gürgen, kızılağaç. kestane ve dişbudak ile karışık veya saf ormanlar kurar. Türkiye'nin çoğu bölgesinin yanısıra, Avrupa'da da doğal yayılış alanları görülmektedir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Kısa kısa...

Türkiyr'de üç alttürü bulunmaktadır:

1. kadeh pulları yassı; erişkin yapraklar altta ± yoğun basık tüylü, sıklıkla damar dibi (yaprak koltuğu) püsküllü tüylü ...subsp. petraea

1. kadeh pulları çıkıntılı; erişkin yapraklar altta tüysüz veya ± inceden inceye havlı

    2. yapraklar altta ± tüysüz, ± sığ loblu, en çok 12 cm; yaprak kenarında sonlanmayan damarlar genellikle mevcut ...subsp. iberica

    2. yapraklar altta ± tüysüz veya havlı, ± dumanlı ve derin loblu, en çok 17 cm; yaprak kenarında sonlanmayan damar yok ...subsp. pinnatiloba

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Sinonimler (Tam liste)

- Quercus petraea
- Quercus sessiliflora
İngilizce

Durmast Oak

Etimoloji ve kısaltmalar

Quercus Latincede doğrudan `meşe` anlamındadır; muhtemelen Kelt dilinde `iyi` anlamına gelen quer ve `ağaç` anlamına gelen cuez kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Petraea Eski Yunancada `taşlık/kayalık yerde yetişen/yaşayan' anlamına gelen πετραῖος (petraîos) kelimesinden türetilmiştir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Quercus türleri

Kaynaklar

 1. Davis, P. H. (1982). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:7. Edinburgh University Press.
 2. Agaclar.org -Türkiye'nin Ağaç Arşivi. (n.d.). https://www.agaclar.org/agac.asp?id=290
 3. Listelenen kaynaklar Quercus petraea hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm