Kızıl meşe

Quercus rubra


30 m kadar boylanabilen, kışın yaprak döken, odunsu bir türdür. Gövde kabuğu gri veya koyu gri, sığ yarıklı ve parlak geniş çıkıntılı; içte kalan kabuk pembemsi renktedir. Sürgünler kırmızımsı kahverengi, 2-3.5 ( -4.5 ) mm çapta, ; terminal tomurcuk koyu kırmızımsı kahverengi, yumurta - elipsoid biçimli, 4-7 mm, veya uç kısmı bir demet of kırmızımsı tüylüdür. Yaprak sapı 25-50 mm, , sıklıkla kırmızıya çalar renktedir; yapraklar , 120-200 × 60-120 mm boyutlarda, taban ile hemen hemen arası değişik formlarda, kenarlar 7-11 loblu ve 12-50 kılçıklıdır; loblar dikdörtgenimsi, nadiren uca doğru genişler şekilde, birbirlerinden sığ girintiler ile ayrıktır; girintiler genellikle orta damar mesafesinin yarısına kadar uzanır; lob uçları dir; yüzeyler eksenden uzaklaştıkça daha soluk yeşil, sıklıkla dumanlı, küçük yaprakların koltukları hariç , eksene doğru mat yeşil, , ikincil damarlar her iki yüzde çıkıntılıdır. Meyve iki yılda olgunlaşır; kadeh fincan şeklinde, 5-12 mm yükseklikte ve 18-30 mm genişliktedir, palamutun 1/4-1/3'ünü içine alır, dışta kalan yüzeyleri , içte kalan yüzeyleri açık kahverengi veya kırmızı-kahverengi, veya dip kısmında halka şeklinde ince tüylüdür; pullar 4 mm'den daha kısa, sıklıkla koyu kenarlı, ve uç kısmı sıkıca basık; Palamut yumurta biçimli - dikdörtgenimsi arası bir şekilde, 15-30 × 10-21 mm boyutlarda, ve palamut izinin çapı 6.5-12.5 mm arasındadır.
Gözlem bildirNGBB / İstanbul - Haziran 2020 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Quercus rubra | Kızıl meşe
NGBB / İstanbul
Serdar Ölez © Haziran 2020

Ekoloji/Habitat

Türkiye'de doğal yayılış göstermez; egzotik bir türdür. Doğu Kanada, Amerika ve Avrupa'nın değişik kesimlerinde yayılış gösterir. Deniz seviyesi ile 1800 m yükseklikler arasında; sıklıkla yarı-nemli yamaçlar ve iyi drenajlı yaylalarda, nadiren kuru yamaçlar veya zayıf drenaylı yaylalarda yetişir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Kısa kısa...

Bazı kaynaklarda Amerikan yerlilerinin, Quercus rubra'yı yaraların tedavisi, zayıflık, akciğer problemleri, boğaz ağrısı, dizanteri, hazımsızlık, çatlamış cilt, titreme ve ateş, kayıp ses, astım, öksürük, kan hastalıkları gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullandıkları belirtilmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Quercus rubra L.
Sinonimler (Tam liste)

- Quercus rubra
İngilizce

Northern Red Oak

Etimoloji ve kısaltmalar

Quercus Latincede doğrudan `meşe` anlamındadır; muhtemelen Kelt dilinde `iyi` anlamına gelen quer ve `ağaç` anlamına gelen cuez kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir.

Bazı diğer Quercus türleri

Kaynaklar

 1. Quercus rubra in flora of North America @ efloras.org. (n.d.). eFloras.org Home. https://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=233501079
 2. Listelenen kaynaklar Quercus rubra hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm