Meşe kütüğü mantarı

Mycena inclinata


Mycena inclinata, özellikle meşe ağaçlarının kesilen kütüklerinde veya yıkılmış/kırılmış cansız gövde ve dallarında kümeler halinde gelişir. Sıklıkla ilkbahar veya sonbaharda, ılıman iklimli bölgelede ise yumuşak geçen kış aylarında da gözlenebilirler. Zehirli olmamakla beraber kokulu ve lezzetsizdir.
Gözlem bildirAkçakoca / Düzce - Ekim 2018 Mustafa Gökmen


Morfoloji

Şapka
1-5 cm çapta; önceleri geniş konik, sonraları geniş çan şekilli, merkezi çıkıntılı; belirsiz bir şekilde radyal olarak çizgili
yiv
li; çıplak ve yapışkan yüzeyli; kenarlar gençken genellikle küçük, saçak benzeri dişi, olgunlukta hırpalanmış yırtıklı veya yarıklı; renk değişken, kahverengi ile sarımsı kahverengi veya kahverengimsi veya ten rengi, ancak renkten bağımsız genellikle sarı lekeli alanları bulunur; güneş ışığına maruz kaldığında kirli beyaz rente solar.
Lamel
ler
Sapa dar bir şekilde tuttunmuş;
dar aralıklı
veya neredeyse
geniş aralıklı
dizili; olgunlaştığında bazen gelişmiş çapraz lamelli; beyazımsı ile soluk grimsi arası renkte, olgunlukta bazen sarımsı veya pembemsi renktedir;
lamel
lerde morarma veya lekelenme oluşmaz.
Sap
5-10 cm boyda; 2-4 mm homojen çapta; ortası boş; yüzeyi çıplak veya özellikle gençken küçük lifler ve
pul
larla; üst kısımlar beyazımsı, orta sarımsı ve alt kısım ise kahverengi ile kırmızımsı-kahverengi arası bir renktedir.
Spor izi
beyaz; sporlar 7-10 x 5-7 µ boyutlarda; amiloid (iyot ile kırmızı veya maviye dönüşür); geniş eliptik formda ve pürüzsüzdür.

Gözlemler

Görseller

Mycena inclinata | Meşe kütüğü mantarı
Akçakoca / Düzce
Mustafa Gökmen © Ekim 2018

Ekoloji/Habitat

Mycene inclinata çürükçüldür. Hemen her zaman meşe ağaçlarının köklerinde, kütüklerinde, yıkılmış gövdelerinde veya ölü dallarında gelişirler. Hem kuzey hem de güney yarımkürenin çoğu kısmında bulunur. Özellikle kuzey ve orta ülkelerde olmak üzere, Avrupa anakarasının genelinde yaygındır; Kuzey Afrika, Asya, Kuzey Amerika ve Avustralasya'nın birçok bölgesinde gözlenmiştir. Çoğunlukla kümeler halinde nadiren tekil veya birkaçı birarada çıkarlar.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Kısa kısa...

 • Şapkanın taraklı kenarları ve ve gövde dibindeki beyaz yünsü tüyleri bu mantarın teşhisi açısından önemlidir.
 • Yenilebilir, ancak birçok insan için tadı nahoştur. Ancak tüm yenilebilir mantarlar doğada bulunan öldürücü/zehirli mantarlar ile karıştırılabilir. Zehirli ve yenilebilen mantarlar çoğunlukla sadece uzmanlar tarafından ayırd edilebilir. Bu nedenle tanımadığınız mantarları toplamayınız ve yemeyiniz!
 • Kesildiğinde keskin kabul edilen bir koku hissedilir; bu koku değişik kaynaklarda un, küf, baharat, salatalık, taze fasülye... gibi birçok şekilde tanımlanmıştır. 
 • Mycena inclinata ile benzer iki tür daha vardır: Mycena polygramma ve Mycena arcangeliana; ancak M.arcangeliana'nın iyot kokusu ve M.polygramma'nın yivli gövdesi onları M.inclinata'dan ayırmaya yardımcı olur.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Mycena inclinata (Fr.) Quél
Sinonimler (Tam liste)

- Agaricus inclinatus Fr.
- Agaricus galericulatus var. calopus Fr.
İngilizce

Clustered bonnet mushrooms, Oak-stump mushroom

Etimoloji ve kısaltmalar

Mycena cins adı Eski Yunancada `mantar` anlamına gelen μύκης (múkēs) kelimesinden türetilmiştir. Inclanata Latincede `bir yana yatmış, meyletmiş, eğilmiş` anlamına gelen inclanatus sıfatının dişil şeklidir; mantarlarda gövdenin dip kısmının zeminden eğik çıktığı halde, şapkanın yere paralel olacağı şekilde dik olarak yükselmesine işaret eder. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 1. Mycena inclinata (MushroomExpert.Com). (n.d.). MushroomExpert.Com. https://www.mushroomexpert.com/mycena_inclinata.html
 2. Mycena inclinata, clustered bonnet, identification. (n.d.). Wildflowers, wild orchids, fungi, wildlife; nature books, reserves. https://www.first-nature.com/fungi/mycena-inclinata.php#etymology
 3. Mycena inclinata. (n.d.). The genus Mycena of Northern Europe. https://mycena.no/inclinata.htm
 4. Listelenen kaynaklar Mycena inclinata hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  DergiPark
  Wikipedia
  Wikispecies
  Google Images
  Encyclopedia of Life
  GBIF Database
  First Nature
  Mushroom Expert
  Healing Mushrooms
  Mushroom Observer
  Wild Food UK
  MycoWEB
  Mycobank

Basit Görünüm