İtalyan kokarböceği

Graphosoma italicum

(İtalyan çizgili kokarböceği, Çizgili böcek, Soytarı böceği)

Graphosoma italicum sıcak ve güneşli alanların böceğidir. Genellikle güneye bakan sıcak yamaçlar ve çayırlıklarda; maydanozgiller ailesi bitkilerin şemsiye şeklindeki çiçek kurullarının altında gözlemlenebilirler. Sırtlarındaki kırmızı ve siyah şeritler, avcılarına onun da avcı olabileceği izlenimi vererek onları kendisinden uzak tutarlar. 

Gözlem bildirKıbrıs / Mamak / Ankara - Haziran 2016 Serdar Ölez


Morfoloji

Baş ve vücut kırmızımsı veya sarımsı renkte; başta iki,
pronotum
da uzunluğuna altı siyah lekeli;
scutellum
dört siyah lekeli ve
abdomen
in üzerini kapatmış; hortum, bacaklar ve
anten
lerin II. ve III. segmentlerinin kaideleri hariç diğer kısımları siyah; ventral kırmızımsı sarı, üzeri siyah noktacıklı;
konneksivum
kırmızı, siyah lekeli; stigmalar siyah;
kanat zarı
kahverengi; bacaklar kırmızı,
femur
distali ve
tibia
laterali siyah lekeli; boyu 8-12 mm’dir.[1][4]

Gözlemler

Görseller

Graphosoma italicum | İtalyan kokarböceği
Beypazarı / Ankara
Serdar Ölez © Temmuz 2022
Graphosoma italicum | İtalyan kokarböceği
Yağcılar / Urla / izmir
Serdar Ölez © Haziran 2021
Graphosoma italicum | İtalyan kokarböceği
Kıbrıs / Mamak / Ankara
Serdar Ölez © Haziran 2016

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Kısa kısa...

 • Pentatomidae ailesi böcekleri kendilerini tehdit altında hissettiklerinde,
  toraks
  larında bulunan salgı bezlerinden, baş ağrısına neden olabilecek güçte etkin savunma kokusu salgılayabilirler; bu nedenle Türkçe'de kokarböcek olarak adlandırılırlar. Birçok türü kahverengi ve yeşildir, ancak Graphosoma italicum gibi bazı türler ise çok dikkat çekici şekilde siyah ve kırmızıdır. Ailenin kısmen geniş yapılı ve görece keskin kenarlı kafaları
  pronotum
  un içine batmış gibi görünümdedir.
  Anten
  ler tipik olarak beş segmente sahiptir,
  tarsus
  ise üç segmentlidir.
  Scutellum
  karnın ortasına kadar ulaşır. Yumurtalarını küçük, düzenli veya altıgen kümeler şeklinde serer. Birçok türde dişiler yumurtaları ve
  nimfa
  ları korur, tehlike altındalarsa üzerlerinde durur.[6]
 • Graphosoma türleri özellikle maydanozgiller (Umbelliferae) familyasına ait bitki türlerinde beslenmektedirler. Batı Anadolu’da özellikle anason yetiştirilen yerlerde popülasyonlarının yüksek olması durumunda önemli zararlara sebep olabilmektedir.[1]
 • Graphosoma italicum, 100 yılı aşkın bir süredir G. lineatum'un bir alt türü ya da eş anlamlısı olarak kabul edildi, bu nedenle 2007'den önce var olan literatürün neredeyse tamamı bu türe lineatum adı altında atıfta bulundu. G. italicum'un geçerliliği, DNA analizleri sonucu onun G. rubrolineatum ile yakın olduğunun, G. lineatum'un ise daha çok G. semipunctatum ile yakın olduğunun tespit edilmesiyle onanmıştır.[3]
 • Özbek ve Hayat (2003), bu türün ergin ve nimflerinin konukçu bitkilerin çiçek, çiçek tablası, sapı ve tohumlarını söküp emmek suretiyle zarar yaptıklarını kaydetmektedirler.[5]

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Graphosoma italicum Müller, 1766
Sinonimler (Tam liste)

- Cimex italicus Müller, 1766
- Cimex nigrolineatus Fabricius, 1781
- Graphosoma lineatum v. reductum Horváth, 1901
- Scutellara lineata v. flavipes Mulsant & Rey, 1865
- Tetyra schangini Gebler, 1817
İngilizce

Striped bug, Italian striped bug, Minstrel bug

Kaynaklar

 1. Külekçi, G. (2008). Erzurum ili Pentatomidae (heteroptera) türleri üzerinde faunistik ve sistematik çalışmalar [Master's thesis]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=UPP_Zu9isEmWGFXFCBYasR3BYIppvFdYZfzTiWC1BKc5qahGy-E3rWP9XPZ_nr5I
 2. Common Stink Bugs of Utah. (2019, June). DigitalCommons@USU | Utah State University Research. https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3015&context=extension_curall
 3. Lupoli, Roland. (2017). Graphosoma lineatum (L., 1758) and G. italicum (O.F. Müller, 1766), two valid and distinct species, probably derived from the Zanclean mediterranean transgression (Hemiptera Pentatomidae). L'Entomologiste. 73. 19-33.
 4. Graphosoma italicum. (2019, December 26). Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved July 2, 2020, from https://en.wikipedia.org/wiki/Graphosoma_italicum
 5. Yıldırım, E., & Eroğlu, Z. (2015). Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Yerleşkesinde Odunsu Bitkilerde Bulunan Zararlı Böcek Türleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 46(1), 29-37. ISSN : 1300-9036
 6. McGavin, G. C. (2010). Insects. Dorling Kindersley.
 7. Listelenen kaynaklar Graphosoma italicum hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  DergiPark
  Wikipedia
  Wikispecies
  Google Images
  Encyclopedia of Life
  GBIF Database
  JSTOR Plant DB
  Animal Base Project

Basit Görünüm