Şemsiye matarı

Macrolepiota procera

(Turna mantarı)

Şemsiye mantarları şapkalı mantar türlerinin en büyüklerindendir. Geçirimli meralarda veya nadiren ormanlık alanlarda; tek tek, gruplar halinde veya halka dizimimli olarak gelişirler. Peri halkaları da denilen bu nadir gelişim şekli özellikle yağışlı mevsimde ve düz çayırlıklarda görülür; toprak altında gelişen mantar hifleri çayıra görece daha koyu renkli ve dairemsi bir alan oluşturur, alanın sınırlarında bu türe ait mantarlar halka şeklinde dizilerek gelişir.
Gözlem bildirKonur / Keskin / Kırıkkale - Haziran 2017 Mustafa Gökmen


Morfoloji

Şapka
başlangıçta yumurtamsı-küresel ve soluk kahverengidir, kenarları sapın çevresinden şapka içerisine kadar uzanır; olgunlaştıkça bu kısım kırılır ve sap etrafında etli, hareketli bir
halka
kalır; tam olgunlukta, şapka 10-25 cm boyutlarda ve neredeyse düzdür, üzeri kolayca çıkabilen
pul
larla kaplıdır, üst merkezde 'umbo' olarak ta adlandırılan daha koyu kahverengi dairemsi bir çıkıntı yer alır.
Lamel
ler
yoğun
dizilimli, beyaz veya soluk krem renklidir; sap ile birleşik değillerdir.
Sap
görece incedir; şapka henüz düzleşmeden tam boyuna ulaşır; dokusu yoğun liflidir.
Spor izi
beyazdır. Eti beyazdır, kesildiğinde soluk pembe-krem rengine dönüşebilir. Hoş ve fındığımsı bir kokusu vardır.

Gözlemler

Görseller

Macrolepiota procera | Şemsiye matarı
Konur / Keskin / Kırıkkale
Mustafa Gökmen © Haziran 2017

Ekoloji/Habitat

Geçirimli meralarda veya nadiren ormanlık alanlarda; tek tek, gruplar halinde veya
peri halka
ları şeklinde gelişirler. 

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Uyarılar

Macrolepiota procera bazı mantar türleriyle kolaylıkla karıştırılabilir.

 • Kızaran şemsiye mantarı | Chlorophyllum rhacodes: Görünüşü daha küçüktür, kapak yüzeyi lifli/tüylü görünümdedir, sapta desen paternleri bulunmaz, keskin kokuludur ve kesildiğinde eti kızarır. Bazı insanlarda, özellikle çiğ yenildiğinde hafif rahatsızlıklara neden olduğu için yenilebilirliği şüphelidir. Türkiye'de doğal yayılışı vardır.
 • Narin şemsiye mantarı | Macrolepiota mastoidea: Yine çok büyük ve yenilebilir bir mantar türüdür. Boyutları genellikle M. procera'nınkinden daha küçüktür ve sap üzerindeki işaretler daha az belirgindir, ayrıca daha nadirdir. Türkiye'de doğal yayılışı vardır.
 • Yeşil şemsiye mantarı | Chlorophyllum molybdites: M. procera'ya oldukça benzerdir, ancak
  lamel
  ler ve
  spor izi
  yeşildir. Zehirlidir ve Türkiye'de doğal yayılışı vardır.
 • Safran şemsiye mantarı | Cystoderma amianthinum: Boyutları çok daha küçüktür ve sıklıkla yenmez. Türkiye'de doğal yayılışı vardır.
 • Zarif ölümcül mantar | Lepiota brunneoincarnata: M.procera'ya göre çok daha küçüktür. Ölümcül miktarda alfaamanitin içerir ve zehirlidir. Türkiye'de doğal yayılışı vardır ve zehirlenme vakaları mevcuttur.[5]

Kısa kısa...

 • Şemsiye mantarları yenilebilir[4], ve büyük boyutları nedeniyle Avrupa'da çok aranan popüler mantar türlerinden birisidir. Genellikle eritilmiş tereyağında sotelenerek servis edilir. Ancak tüm yenilebilir mantarların doğada bulunan öldürücü/zehirli mantarlar ile karıştırılabileceği unutulmamalıdır. Zehirli ve yenilebilen mantarlar çoğunlukla sadece uzmanlar tarafından ayırd edilebilir. Tanımadığınız mantarları toplamayınız ve yemeyiniz! 

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Macrolepiota procera (Scop.) Singer
Sinonimler (Tam liste)

- Agaricus procerus Scop.
- Amanita procera (Scop.) Fr.
- Mastocephalus procerus (Scop.) Kuntze
- Leucocoprinus procerus (Scop.) Pat.
- Lepiotophyllum procerum (Scop.) Locq.
İngilizce

Parasol mushroom

Etimoloji ve kısaltmalar

Macrolepiota Latincede `büyük, daha büyük` anlamına gelen macrós  kelimesi ile yine Latincede bir mantar cins adı olan Lepiota kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Procera Latincede ince, ince ve uzun anlamlarında kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 1. Macrolepiota procera. (2020, July 7). Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved July 11, 2020, from https://en.wikipedia.org/wiki/Macrolepiota_procera
 2. Macrolepiota procera (MushroomExpert.Com). (n.d.). MushroomExpert.Com. https://www.mushroomexpert.com/macrolepiota_procera.html
 3. Macrolepiota procera, parasol mushroom, identification. (n.d.). Wildflowers, wild orchids, fungi, wildlife; nature books, reserves. https://www.first-nature.com/fungi/macrolepiota-procera.php
 4. Mushrooms and Other Fungi of North America. Phillips, Roger (2010). ISBN 978-1-55407-651-2.
 5. Kose, M., Yilmaz, I., AKATA, I., KAYA, E., & Guler, K., (2015). A Case Study: Rare Lepiota brunneoincarnata Poisoning. WILDERNESS & ENVIRONMENTAL MEDICINE , vol.26, 350-354.
 6. Listelenen kaynaklar Macrolepiota procera hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  DergiPark
  Wikipedia
  Wikispecies
  Google Images
  Encyclopedia of Life
  GBIF Database
  First Nature
  Mushroom Expert
  Healing Mushrooms
  Mushroom Observer
  Wild Food UK
  MycoWEB
  Mycobank

Basit Görünüm