Saksağan mürekkep mantarı

Coprinopsis picacea


Nadiren gözlenebilen Coprinopsis picacea türü mürekkep mantarı ile karşılaşmak fotoğrafçılar için her zaman heyecan vericidir. Tek tek veya aralıklı gruplar halinde gelişen bu mantarları parlak koyu kahverengi-siyah zemin üzerine beyaz veya gümüşi gri desenleri sayesinde başka türlerle karıştırmak oldukça zordur. Tüm mürekkep mantarları gibi meyve gövdeleri kısa ömürlüdür; sabırlı bir gözlemci gün boyu başında bekleyerek onun yumurta formundan çanımsı forma geçişini ve pamuksu volva kalıntılarının parçalanarak parlak koyu şapkayı ortaya çıkarışını izleyebilir.
Gözlem bildirAkçakoca / Düzce - Ekim 2019 Mustafa Gökmen


Morfoloji

Şapka
olgunlukta 3-7 cm çapta ve 7-20 cm boydadır; başlangıçta yumurta şeklindedir, daha sonra çan şeklini alır ve alt kısmı sulanmadan önce kenarları dışa açılır; dış yüzeyi siyaha yakın kahverengidir ve şapka genişledikçe yamalar halinde ayrılan gümüş-beyaz liflerle kaplıdır.
Solungaç
lar
yoğun
dur; iç tarafı sapa
genişçe bağlı
veya
serbest
olabilir; tüm mürekkep mantarlarında olduğu gibi sporlarını bırakmadan önce sulanır; önceleri beyaz-kırmızımsı renktedir, sıvılaşmadan hemen önce siyahlaşır.
Sap
7-20 cm boyda ve 0.7-1.5 cm çaptadır; yüzeyi beyazdır ve pamuksu tüylerle kaplıdır; kök tabanı genellikle hafifçe şişkindir.
Spor
lar
elipsoidal, pürüzsüz ve 13-19 x 9-12µm boyutlardadır; merkezinde bir gözenek bulunur.
Spor izi
siyahtır.

Gözlemler

Görseller

Coprinopsis picacea | Saksağan mürekkep mantarı
Sarıyazı / Osmaneli / Bilecik
Ahmet Bilal Topçuoğlu © Aralık 2020
Coprinopsis picacea | Saksağan mürekkep mantarı
Akçakoca / Düzce
Mustafa Gökmen © Ekim 2019

Ekoloji/Habitat

Saksağan mürekkep mantarları sıklıkla Mayıs-Kasım ayları arasında gözleneilirler. Genellikle tek tek veya geniş aralıklı küçük gruplar halinde; daha çok yaprak döken ağaçlardan oluşan ormanlık alanlarda; özellikle Kayın ağaçlarının altında ve daha az sıklıkla meşelerin altında gelişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Coprinopsis picacea (Bull. : Fr.) Redhead. Vilgalys & Moncalvo
Sinonimler (Tam liste)

- Coprinus picaceus (Bull.) Gray
- Agaricus picaceus Bull.
İngilizce

Magpie inkcap

Etimoloji ve kısaltmalar

Coprinopsis jenerik adı, bu cinsin Coprinus cinsine benzerliğine işaret eder; Coprinus ise Latincede `gübre üzerinde yaşayan` anlamına gelir ve bu cinsteki bazı türlerin yaşam ortamına işaret eder. Picacea Avrasya saksağanı türünün Latincede karşılığı olan Pica pica isminden türetilmiştir. Bilimsel adlandırmada bitkiyi yayınlayan bilim insanlarının isim kısaltmaları arasında yer alan & işareti, bu bilim insanlarının bitki hakkındaki makaleyi birlikte yayınladılarını belirtir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 1. Coprinopsis picacea, magpie Inkcap mushroom. (n.d.). Wildflowers, wild orchids, fungi, wildlife; nature books, reserves. https://www.first-nature.com/fungi/coprinopsis-picacea.php
 2. Koyuncu, M. (2017). Tokat (Reşadi̇ye) Yöresi̇nde Yeti̇şen Makromantarlar Üzeri̇nde Taksonomi̇k Bi̇r Araştırma [Master's thesis]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RrI-Krk3A-RkF4YfHofukyd5imB2djpH5C9FhzeQF13OipMW_JA4z3lazEFaeGqN
 3. Record #2605. (n.d.). MycoBank Database. https://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?TargetKey=14682616000002126&Rec=2605
 4. Listelenen kaynaklar Coprinopsis picacea hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  DergiPark
  Wikipedia
  Wikispecies
  Google Images
  Encyclopedia of Life
  GBIF Database
  First Nature
  Mushroom Expert
  Healing Mushrooms
  Mushroom Observer
  Wild Food UK
  MycoWEB
  Mycobank

Basit Görünüm