Boz şavlak

Phlomis armeniaca


60 cm kadar boylanabilen, otsu bir türdür. Yapraklar basık kısa tüylü, alt kısmı ± veya beyazımsı dür; dip yapraklar 2-10 x 0.8-2 cm boyutlarda, , , tabanı , kenarlar belli belirsiz ince dişli veya ince testere dişlidir ve yaprak sapı 7 cm'ye kadar uzundur. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek yaprakları şeritsi-mızraksı, kısaca saplı veya sapsız, her çiçek kurulu başına 1-2 adettir; çiçek kurulu halka dizilimli, 2-5 sıra, birbirinden ayrık veya üst ± yoğun ve 4-10 çiçeklidir; biz şeklinde, 3-10 mm uzunlukta, lerle kaplıdır; çanak 13-17 mm uzunlukta, basık veya yayılı lerle kaplıdır; çanak dişler mızraksı, ve 4-6 mm uzunluktadır; sarı renkte ve 25-35 mm uzunluktadır. Meyve sert kabuklu ve dür.
Yeni gözlem bildirSarıoba / Polatlı / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

800-2350 m yükseklikler arasında; çam korulukları, bozkırlar, kuru kireçtaşı kayalıklar, mısır ve nadas tarlalarında doğal yayılış gösterebilir.

Sınıflandırma

Etimoloji ve kısaltmalar

Phlomis eski Yunancada 'alev' anlamına gelen phlox kelimesinden türetilmiştir; bitki yapraklarının eskiden fitil olarak kullanılmasına işaret eder.  Armeniaca {Latince}: Ermeni, Ermenistan`dan gelen.

Bazı diğer Phlomis türleri

P.amanica, P.angustissima, P.bourgaei, P.bruguieri, P.brunneogaleata, P.capitata, P.carica, P.chimerae, P.fruticosa, P.grandiflora, P.integrifolia, P.kotschyana, P.kurdica, P.lanceolata, P.leucophracta, P.linearis, P.longifolia, P.lunariifolia, P.lycia, P.monocephala, P.nissolii, P.oppositiflora, P.physocalyx, P.pungens, P.rigida, P.russeliana, P.samia, P.sieheana, P.sintenisii, P.syriaca, P.tuberosa, P.viscosa

Kaynaklar

 1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1988). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
 2. Listelenen kaynaklar Phlomis armeniaca hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

Basit Görünüm