Bozkırdeğneği

Asyneuma lobelioides

(Küba çan çiçeği)

Bozkırdeğneği (Asyneuma lobelioides) Çançiçeğigiller (Campanulaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye΄de Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Orta ve Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Antalya, Adana ve Orta Fırat alt bölgelerinde yayılış gösterir.

Gözlem bildirÇayan / Sungurlu / Çorum - Haziran 2020 Mustafa Gökmen


Morfoloji

30-60 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler ortadan dallanmış, 1-2 mm çapta, kısaca veya nadiren dür. Yapraklar tabanda rozet dizilimli, alt gövde yapraklarına benzer, 4-5 x 0·7-1 cm boyutlarda, şeritsi-mızraksı, nadiren yumurtamsı, , taban 4-5 cm yaprak sapına daralmış şekilde, düzensiz dişli, dalgalı, nadiren tam kenarlı, yüzey veya kısaca dır; sap yaprakları bir kaç adettir. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasındadır; çiçekler seyrek başağımsı çiçek kurullarındadır; çiçek sapı 4-10 mm uzunluktadır ve çiçek gelişimi sonrası yukarı doğru kıvrılır; çanak loblar mızraksı, 2-3 x 0·5 mm boyutlarda, kıvrımsız/dimdiktir; loblar 9-10 x 1.5 mm boyutlardadır; 3 parçalıdır. Kapsül meyve yumurta biçimli-dikdörtgenimsidir ve 5-7 x 3-4 mm boyutlardadır, sıklıkla uç kısmın altı büzüktür ve 3 gözeneklidir; tohumlar yumurta-elipsoid biçimli ve 1.2-1.5 x 1 mm boyutlardadır, yüzey kahverengi ve parlaktır.

Gözlemler

Görseller

Asyneuma lobelioides | Bozkırdeğneği
Çayan / Çorum
Mustafa Gökmen © Haziran 2020
Asyneuma lobelioides | Bozkırdeğneği
Çayan / Sungurlu / Çorum
Mustafa Gökmen © Haziran 2020

Ekoloji/Habitat

800-2700 m yükseklikler arasında; boylu ardıç (Juniperus excelsa) orman açıklıklarında, bozkırlarda ve taşlık yamaçlarda doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Bazı diğer Asyneuma türleri

A.amplexicaule, A.babadaghense, A.compactum, A.davisianum, A.ekimianum, A.eximium, A.filipes, A.ilgazense, A.isauricum, A.junceum, A.limonifolium, A.linifolium, A.lobelioides, A.lycium, A.michauxioides, A.pulchellum, A.pulvinatum, A.rigidum, A.trichostegium, A.virgatum,

Kaynaklar

 1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1988). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
 2. Listelenen kaynaklar Asyneuma lobelioides hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm