Hevhulma

Lythrum salicaria

(Kırmızı kançiçeği)

20-180 cm arasında boylanabilen, gürbüz görünümlü, çok yıllık bir bitki türüdür. Gövdeler kanatlı, eser miktarda dallanmış ve ± yoğun dır. Yapraklar 10-70 mm uzunlukta, yumurtamsı-mızraksı formda, taban kısmı ve sapsızdır. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek kurulu dik, yoğun çiçekli başak formda; çiçekler 3-8'i bir arada halka diziliştedir; çiçekler üç farklı dişi ve erkek organ düzeni ile dir ve kısa, orta ve uzun lu olarak üç farklı morfoloji gösterirler, her bir tip diğer çiçek tipi ile tozlaşabilir; 4-5 mm uzunlukta ve genişçe borumsu formdadır; dışçanak dilimler 2.5-3.5 mm boyutlarda ve biz şeklindedir; 0.5-1 mm uzunlukta ve eşkenar dikdörtgenimsidir; 8-12 mm uzunlukta, eflatun renktedir; 12 adettir. Meyve kapsül formda, 3-4 mm uzunlukta, yumurta biçimlidir ve içine gömülüdür; tohumlar çok küçük (200-400 µm, 0.5-0.6 mg) ve ince cidarlıdır.
Yeni gözlem bildirKarakuyu Sazlıkları / Afyon - Ağustos 2020 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

100-2000 m yükseklikler arasında; akarsu ve göllerin yanlarındaki ıslak alanlar, kuru nehir yatakları ve benzeri alanlarda doğal gelişim gösterir. Özellikle gösterişli çiçekler nedeniyle bahçe ve parklarda peyzaj amacıyla dikilmektedir. Ancak çok sayıda tohum üretmesi nedeniyle zamanla içinde bulunduğu habitatta baskın duruma gelmektedir. 

Tüm dünyada oldukça geniş yayılış alanlarına sahiptir. Doğal yayılış alanları, batıda İspanya’dan başlayıp tüm Avrupa, eski Sovyetler Birliğinin iç kesimlerinden doğuda Amur nehrine, Kuzeyde İskandinav ülkelerinden başlayıp güneyde İtalya, Yunanistan, Balkanlar ve Hazar Denizi, Moğolistan ve Çinin kuzey kesimlerine uzanmaktadır. 19'uncu yüzyıl başlarında ticaret gemileri kanalıyla Amerika kıtasında taşındığı sanılmaktadır; ancak bugün Kuzey Amerika'da da doğallaşmış, geniş alanlara yayılara kısa zamanda kıtanın kuzey bölgesini hakimiyeti altına almıştır[2].

 

Sınıflandırma

Koruma statüsü

DÜŞÜK RİSKLİ
LEAST CONCERN

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.
Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.

Kısa kısa...

Kuzey Amerika'da nehir kenarlarında ve sulak arazilerde yetişen L. salicaria, bu habitatlarda gelişebilen diğer bitki türlerinin yayılışlarını sınırlandırarak doğal hayatı tehdit etmektedir. Bitkinin geniş yayılış göstermesinin nedenlerinin başında, çok sayıda tohum üretmesi ve vejetatif olarak da çoğalabilme yeteneğinin oldukça yüksek olması gelmektedir. Yayılış gösterdiği alanlar yakılarak, kökleri tek tek elle sökülerek, herbisitler kullanılarak ve bitkinin predatörü olan böcek türlerinden de yararlanılarak farklı mücadele yöntemleri denenmesine rağmen kontrolsüzce yayılışına engel olunamayan L. salicaria türü, son yıllarda ülkemizde, özellikle nehir ve göl kenarlarında yayılış gösteren çok yıllık bitkilerin tarım amaçlı arazi açmak için tahrip edilmesi sonucu sulak alanlarımızda baskın hale gelmeye başlamıştır. Bitkinin kontrolsüzce yayılışının engellenmesinde en etkili yöntemlerden biri, L. salicaria’nın kök, gövde ve yapraklarıyla beslenen herbivor böcekler olmuştur. Biyolojik mücadele için 1987’de detaylı çalışmalar başlatılmış ve Avrupa’daki 120 bitki yiyen böcekten L. salicaria’ya özel 6 tane tür bu bitkinin kontrolü için ümit verici türler olarak seçilmiştir. Bunlar, L. salicaria’nın depo dokularıyla beslenen Hylobius transversovittatus, yaprakları ile beslenen Galerucella calmariensis ve Galerucella pusilla, çiçekleri ile beslenen Nanophyes marmoratus, Nanophyes brevis, ve Bayeriola salicariae’dir[2].

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Lythrum salicaria L.
Sinonimler

- Lythrum salicaria
- Lythrum salicaria var. gracilior
- Lythrum salicaria var. tomentosum
- Lythrum salicaria var. vulgare
- diğer sinonimler...
İngilizce

Purple Loosestrife

Etimoloji ve kısaltmalar

Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Lythrum türleri

L.anatolicum, L.junceum, L.maritimum, L.portula, L.thymifolia, L.tribracteatum, L.virgatum, L.volgense

Kaynaklar

 1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1988). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
 2. Bingöl, N., & Yalçınkaya, N. (2010, July 29). The Effects Of Lythrum Salicaria L. Leaf Tuoghness On Feeding Of Some Insect Groups. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/440001
 3. Listelenen kaynaklar Lythrum salicaria hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

Basit Görünüm