Dermirdelen

Ononis spinosa

(Kayışkıran, Acram, Şıbrık)

30-60 cm arasında boylanabilen, çok yıllık bir türdür. Gövde sivri dikenlidir ve kıvrımsız şekilde yukarı doğru yükselir; sıklıkla kısa sapcıklı veya sapsız salgı bezleri ve uzunca salgısız tüylerle kaplıdır, bazen tüysüz de olabilir. Üst gövde yaprakları sıklıkla tek yaprakçıklı birleşik yaprak formunda, diğerleri üç parçalı birleşik yaprak formundadır; yaprakçıklar 5-20 x 3-10 mm boyutlarda, yapıdaddır ve kenarları ince dişlidir. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; çiçekler kısaca sapcıklıdır ve genellikle yaprak koltuklarında tek-tek bulunurlar; 5-10 mm uzunlukta ve çan şeklindedir, 2/3-3/4`ünden şeritsi-mızraksı 1-3 damarlı loblara bölünmüştür, yüzeyi tüysüz veya sapsız-neredeyse sapsız salgı bezleri ile kaplıdır, bazen uzunca salgısız tüylerde görülebilir; 6-10 mm boyda, pembe renklte, nadiren beyaz renktedir; ta sıklıkla eflatun çizgiler bulunur. Baklamsı meyve yumurtamsı formda, -, 1-3 dır; tohumlar 2 mm çapta daire şeklindedir, yüzeyleri veya pürüzsüzdür.
Yeni gözlem bildirKarakuyu Sazlıkları / Afyon - Ağustos 2020 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Ononis spinosa | Dermirdelen
Karaşar / Beypazarı / Ankara
Serdar Ölez © Ağustos 2021
Ononis spinosa | Dermirdelen
Doğanyurt / Beypazarı / Ankara
Mustafa Gökmen © Eylül 2020
Ononis spinosa | Dermirdelen
Karakuyu Sazlıkları / Afyon
Serdar Ölez © Ağustos 2020

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1200 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlar, makilikler ve çam ormanlarında doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Kısa kısa...

 • Ononis spinosa birleşik yapraklara sahiptir. Ancak üst gövde yaprakları basit yaprak görünümündedir; biri dışında diğer yaprakçıkları körelmiş olan bu ilginç birleşik yaprak yapısını bir bakışta tespit etmek mümkün değildir. Bu birleşik yaprak yapısı tek yaprakçıklı (unifoliate) olarak adlandırılır. Temel olarak yaprak sapı ile yaprak arasında bir eklem daha bulunur. Bazı bitkilerde körelmiş yaprakçıklar yaprak sapı yanlarında kanat benzeri bir görünümde olabilirler. 

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Ononis spinosa L.
Sinonimler (Tam liste)

- Ononis campestris W.D.J. Koch & Ziz
- Ononis repens subsp. spinosa Greuter
- Ononis spinosa subsp. spinosa
- Ononis vulgaris "Rouy, p.p.C"
İngilizce

Spiny Restharrow

Etimoloji ve kısaltmalar

Spinosa tür adı Latince 'sivri, diken' anlamına gelen spina kelimesi ile '..gibi, ..özellikli' anlamına gelen ōsus sonekinin birleşiminden oluşmuştur; sıklıkla tür gövdesinin veya bir kısmının dikenlerle kaplı olduğuna işaret eder.  Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Ononis türleri

O.adenotricha, O.basiadnata, O.biflora, O.hirta, O.macrosperma, O.mitissima, O.natrix, O.ornithopodioides, O.phyllocephala, O.pubescens, O.pusilla, O.reclinata, O.serrata, O.sessilifolia, O.spinosa, O.variegata, O.viscosa,

Kaynaklar

 1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1988). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press. Vol:3, Page:381
 2. Leaf type. (n.d.). Australian National Botanic Gardens - Botanical Web Portal. https://www.anbg.gov.au/cpbr/cd-keys/peakey/key/The%20Pea%20Key/Media/Html/33_leaf_type.html
 3. Listelenen kaynaklar Ononis spinosa hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm