Çalı sütotu

Polygala myrtifolia

(Mersin yapraklı sütotu)

3 m kadar boylanabilen, uygun koşullarda herdem yeşil, yere yayılı çalı veya tek gövde ağaççık olarak gelişebilen odunsu bir türdür. Genç gövdelerde çok sayıda kısa, ince ve kıvrımlı tüy bulunur; buna karşın yaşlı dallar tüysüzdür. Yapraklar 15-40 x 5-20 mm boyutlarda, oval veya formda ve sıklıkla tüysüzdür. Çiçekler baklagilimsidir, düzensiz grupludur ve dalların uç kısmındadır, her biri 12-18 x 7-13 boyutlardadır; çanak yapraklar 5 adettir, eflatun veya açık mor renktedir, içte kalan 2΄si taç yaprağı görünümündedir, daha büyüktür ve kanat şeklinde açılmıştır; taç yapraklar 3 adettir, beyaz veya soluk açık mor renkte ve düzensiz bordo lekelidir, tüm taç yapraklar fırçamsı bir çıkıntı oluşturacak şekilde en alttaki taç yaprak ile bütünleşmişlerdir, bütünleşik yaprak kanatlardan daha kısadır; 8 adettir, birarada ve tüp şeklinde bütünleşik taç yaprağa kaynamışlardır; tepesel gözeneklere açılır; ve 2 bölmelidir. Kapsül meyve 8-10 x 8-10 mm boyutlardadır, daireseldir ve uç kısmı çentiklidir; tohumlar 2 adettir, yaklaşık 4.5 mm boydadır ve yüzeyleri kısa tüylerle kaplıdır.

Yeni gözlem bildirBostanlı / İzmir - Kasım 2019 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Polygala myrtifolia | Çalı sütotu
Bostanlı / İzmir
Serdar Ölez © Kasım 2019

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Polygala myrtifolia L.
Sinonimler (Tam liste)

- Polygala pinifolia Poir.
- Psychanthus grandiflorus Spach
- Psychanthus myrtifolius (L.) Spach
- Psychanthus myrtifolius (L.) Raf.
İngilizce

Myrtle-Leaf Milkwort

Etimoloji ve kısaltmalar

Polygala cins adı Yunancada `çok` anlamına gelen poly- öneki ile `süt` anlamına gelen gala kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; bu cins bitkilerinin ineklerde süt verimini tetiklediğine inanılmasından dolayı bu şekilde adlandırıldıkları düşünülmektedir. Myrtifolia Yunancada `yaban mersini` anlamına gelen myrt/myrtos kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; tür yapraklarının yaban mersini yapraklarına benzerliğine işaret eder. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Polygala türleri

P.alpestris, P.anatolica, P.comosa, P.hohenackeriana, P.inexpectata, P.major, P.monspeliaca, P.myrtifolia, P.papilionacea, P.peshmenii, P.pruinosa, P.stocksiana, P.supina, P.transcaucasica, P.venulosa, P.vulgaris,

Kaynaklar

 1. Atlas of Living Australia. (n.d.). Profile. Profile collections | Atlas of Living Australia. https://profiles.ala.org.au/opus/weeds-australia/profile/Polygala%20myrtifolia
 2. Polygala myrtifolia. (2020, January 10). Tree SA | Your guide to South African trees. https://treesa.org/polygala-myrtifolia/
 3. Factsheet -polygalaceae. (n.d.). Lucidcentral https://keyserver.lucidcentral.org/key-server/data/04030b04-0102-4b0c-8e07-0e0105010a0f/media/Html/Polygalaceae.htm
 4. Listelenen kaynaklar Polygala myrtifolia hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm