Payam

Amygdalus orientalis


0.5-3 m arasında boylanabilen, sık dallanmış, sivri dikenli bir çalı türüdür. Genç filizler yoğun beyaz dür, olgunlaştıkça hale gelir. Yapraklar 3-4 x 1.5-2 cm boyutlarda ve tir; tam kenarlı veya küt dişlidir; dur veya uç kısım yuvarlağımsıdır; alt yüzeyi daha yoğun olmak üzere beyaz dür; sapsız veya 5 mm'ye kadar sapı olabilir. Çiçeklenme Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşir; çiçekler 12-15 mm çapta, soluk pembe renkli ve kısa saplıdır. Tek çekirdekli ve etli meyve hemen hemen yumurtamsı, hafifçe yassı ve 20 x 12 mm boyutlardadır; önceleri beyaz dür, olgunlaştıkça tüyler dökülür. Meyve çekirdeği omurgalıdır ve omurga kesiti küttür; sıklıkla alt dudak boyunca oyukludur, değil ise pürüzsüz veya tamamı oyuklu olabilir.
Gözlem bildirHacıkadın Vadisi / Ankara - Nisan 2020 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Amygdalus orientalis | Payam
Alacaatlı / Çankaya / Ankara
Kuzey Işık © Nisan 2022
Amygdalus orientalis | Payam
Kılıçlar / Yahşihan / Kırıkkale
Ahmet Demirtaş © Temmuz 2017
Amygdalus orientalis | Payam
Sarıoba / Polatlı / Ankara
Mustafa Gökmen © Mayıs 2020
Amygdalus orientalis | Payam
Hacıkadın Vadisi / Ankara
Mustafa Gökmen © Nisan 2020

Ekoloji/Habitat

600-1500 m yükseklikler arasında; taşlık kalkerli yamaçlarda doğal gelişim gösterir. 

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Etimoloji ve kısaltmalar

Amygdalus cins adı Eski Yunancada `badem ağacı` anlamına gelen amygdalos kelimesinden türetilmiştir; ilk defa 1754 yılında ΄çok sayıda erkek organa, genellikle kadifemsi bir dış yüzeye ve derin oluklu bir çekirdeğe sahip olan (şeftali ve badem gibi Prunus cinsi bitkileri de dahil olmak üzere) Asya΄ya özgü odunsuları tanımlamak için kullanılmıştır. Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker.

Bazı diğer Amygdalus türleri

A.arabica, A.balansae, A.carduchorum, A.communis, A.fenzliana, A.graeca, A.korshinskyi, A.kotschyi, A.lycioides, A.trichamygdalus, A.webbii, A.zielinskii,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Amygdalus orientalis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm