Sığırdili

Anchusa azurea


20-150 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik, kaba veya dur. Yapraklar 50-200 x 6-40 mm boyutlarda, şeritsi-eliptik, mızraksı veya ters mızraksı formdadır; kenarlar tam veya zayıfça dalgalı-küt dişlidir; tüy örtüsü yoğun yumuşak veya sert ince kıllardan oluşur. Çiçeklenme Nisan-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulu meyvelenme döneminde belirgin olarak büyür; küçük ve şeritsi-mızraksı formdadır; çanak çiçekte ~ 8 mm, meyvede 12-15 mm uzunluktadır ve hemen hemen tabana kadar şeritsi, loblara bölünmüştür; menekşe rengi veya derin mavi renktedir, nadiren soluk veya beyaz olabilir, taç tüpü 6-10 mm uzunlukta, loblar 5-8 mm genişliktedir; ler tüpün üst kısmına bağlı durumdadır. Sert kabuklu küçük meyve 6-10 x 2-3 mm boyutlarda ve dikdörtgenimsidir.

Türkiye'de 3 farklı varyetesi gözlenmiştir:
 • Yapraklar otsu, sert kıllı veya kıllı
  • Yapraklar veya -sert kıllı; üst yapraklar şeritsi ...var. azurea
  • Yapraklar sert kıllı ve ; üst yapraklar genişçe mızraksı ...var. macrocarpa
 • Yapraklar derimsi, seyrek sert kıllı ...var. kurdica
Gözlem bildirKoca Gölü / Gerede / Bolu - Mayıs 2019 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Anchusa azurea | Sığırdili
Ahlat / Bitlis
Serdar Ölez © Temmuz 2021
Anchusa azurea | Sığırdili
Gündoğdu / Marmara / Balıkesir
Serdar Ölez © Mayıs 2021
Anchusa azurea | Sığırdili
Alacaatlı / Çankaya / Ankara
Figen Balamur Uğur © Mayıs 2021
Anchusa azurea | Sığırdili
Koca Gölü / Gerede / Bolu
Serdar Ölez © Mayıs 2019

Ekoloji/Habitat

Stachys iberica deniz seviyesi ile 2500 m yükseklikler arasında; tarlalar, kuru bozkırlar ve benzeri alanlarda doğal gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Anchusa azurea Mill.
Sinonimler (Tam liste)

- Anchusa azurea
- Anchusa italica
İngilizce

Italian Bugloss

Etimoloji ve kısaltmalar

Anchusa Eski Yunancada kozmetik amaçlarla kullanılan bir bitkiye (muhtemelen Alkanna tinctoria) verilen isim olan ἄγχουσα (ánkhousa) kelimesinden türetilmiştir.

Bazı diğer Anchusa türleri

A.aegyptiaca, A.azurea, A.cespitosa, A.gmelinii, A.hybrida, A.konyaensis, A.leptophylla, A.limbata, A.officinalis, A.procera, A.pusilla, A.strigosa, A.stylosa, A.thessala,

Kaynaklar

 1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1988). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
 2. Anchusa azurea. (2020, June 23). Kocaeli Bitkileri. https://kocaelibitkileri.com/anchusa-azurea/
 3. Listelenen kaynaklar Anchusa azurea hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm