Tarla belumotu

Asperula arvensis

(Tarla yapışkan otu)

5-30 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövde basit veya sıklıkla tabandan sık dallanmıştır, kesiti dört köşelidir, yüzeyi alt kısımlarda -, üst kısımlarda tüysüzdür. Yapraklar 7-25 x 1.5-5 mm boyutlardadır; en alttakiler , 4'ü bir arada halka dizilişlidir; gövde kısmındaki yapraklar , veya formdadır, 6-8'i bir arada halka dizilişlidir. Çiçeklenme Mart-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; kurullar top başlıdır ve şeritsi-mızraksı ler tarafından taşınır; ler çiçeklerin boyunda veya daha uzuncadır; 5-7 mm, mavimsi-menekşe rengi veya beyazımsı renktedir, taç tüpü 4-6 mm uzunluktadır ve üst 1/3'ünden itibaren genişler, loblar 0.5-2 mm uzunluktadır; lar 0.7-1 mm uzunlukta, dikdörtgenimsi-eliptik şekildedir. 2-3 mm çaptadır.
Gözlem bildirBademlik / İmrahor / Ankara - Mayıs 2020 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Asperula arvensis | Tarla belumotu
Bademlik / İmrahor / Ankara
Mustafa Gökmen © Mayıs 2020

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1900 m yükseklikler arasında; açık topraklar, tarlalar ve döküntü alanlarda yayılış gösterir. 

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Asperula arvensis L.
Sinonimler (Tam liste)

- Asperula dubia Willd.
- Galium arvense (L.) F. Herm.
- Galium sherardiiflorum E. H. L. Krause
İngilizce

Blue Woodruff

Etimoloji ve kısaltmalar

Asperula Yeni Latincede Asperulus sözcüğünün dişil halidir. Asperulus asper kelimesi ile -ulus sonekinin birleşiminden türetilmiştir ve 'biraz pürüzlü (yüzey)' anlamına gelmektedir; botanikte Asperula cinsi altındaki türlerin bükük/kancalı tüy örtülerine işaret ettiği sanılmaktadır. Arvensis Latincede tarla, tarladan gelen anlamlarına gelir.

Bazı diğer Asperula türleri

A.affinis, A.arvensis, A.bargyli, A.bornmuelleri, A.brevifolia, A.bryoides, A.capitellata, A.cilicia, A.cymulosa, A.daphneola, A.glareosa, A.glomerata, A.gracilis, A.involucrata, A.kotschyana, A.lilaciflora, A.littoralis, A.lycia, A.molluginoides, A.nitida, A.orientalis, A.pestalozzae, A.pontica, A.prostrata, A.pseudochlorantha, A.purpurea, A.rumelica, A.serotina, A.setosa, A.sintenisii, A.stricta, A.suavis, A.taurina, A.tenella, A.tenuifolia, A.virgata, A.woronowii, A.xylorrhiza,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
 2. Listelenen kaynaklar Asperula arvensis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm