Ak kaplanotu

Dorycnium graecum


25-80 cm boylanabilen, çok yıllık bir türdür; otsu bitki veya küçük çalı şeklinde gelişir. Gövdeler gevrek tüylerle kaplıdır. Yapraklar kısa (1-3 mm) eksenli birleşik formda; yaprakçıklar 10-30 x 3-15 mm boyutlarda ve formdadır, alt yüzey eser miktarda basık , üst yüzey tüysüzdür; yaprak boğumları 1.5-10 cm gibi değişken aralıktadır. Çiçeklenme Nisan-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulu 10-30 çiçeklidir ve sapı 1.5-7 cm uzunluktadır; çiçekler 5-8 mm boylu ve beyaz renklidir; çiçek sapı çanak tüpe eşit boyda veya biraz daha kısadır, 1-2 mm; çanak 3-4.5 mm boyda ve dir; çanak dişler mızraksı-biz şeklindedir ve tüpe eşit boyda veya biraz daha uzuncadır. Baklamsı meyve 4-10 x 1.5-3 mm boyutlarda, dikdörtgenimsi-silindirik veya hafifçe konik formdadır, gaga (dar uç kısım) 1-2 mm uzunluktadır, kapaklar olgunlukta kıvrılmazlar; 1-4 tohumludur.
Gözlem bildirKaraşar / Beypazarı / Ankara - Mayıs 2020 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Dorycnium graecum | Ak kaplanotu
Karaşar / Beypazarı / Ankara
Mustafa Gökmen © Mayıs 2020

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2000 m yükseklikler arasında; yol kenarları, açık yamaçlar, makilikler, kozalaklı ve yaprak döken orman altlarında yetişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Dorycnium graecum (L.) Ser.
Sinonimler (Tam liste)

- Bonjeania graeca (L.) Griseb.
- Dorycnium latifolium Willd.
- Lotus graecus L.

Etimoloji ve kısaltmalar

Dorycnium Eski Yunancada `mızrak` anlamına gelen doryknion kelimesinden türetilmiştir; genellikle türün yaprak formuna işsret eder. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Dorycnium türleri

D.amani, D.axilliflorum, D.graecum, D.hirsutum, D.pentaphyllum, D.rectum, D.sanguineum,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
 2. Listelenen kaynaklar Dorycnium graecum hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm