Çiriş

Eremurus spectabilis


70-150 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Çiçeklenen gövde dür. Yapraklar genişçe formda ve 20-60 cm X 2-4.5 cm boyutlardadır; yaprak yüzeyleri dür, kenarlar dür. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulu 15-70 cm uzunlukta ve yoğun çiçeklidir; şeritsi-mızraksı ve 10-15 mm uzunluktadır, kenarları kirpiklidir, genellikle çiçek sapından daha kısadır; çiçek örtüsünün dilimleri (periant) 10-13 mm uzunlukta vebeyaz veya yeşilimsi-sarı renktedir, orta damar eflatun veya yeşilimsi renktedir; ler uzun ve dışa taşmıştır; portakal-kırmızı renktedir. K apsül meyve 6-9 mm çapta ve küremsidir, ucu dikensi ve enine çıkıntılıdır; tohumlar hemen hemen kanatlıdır.
Gözlem bildirKaraşar / Beypazarı / Ankara - Mayıs 2020 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Eremurus spectabilis | Çiriş
Cunda Adası / Ayvalık / Balıkesir
Nilgün Sönmez © Nisan 2021
Eremurus spectabilis | Çiriş
Karaşar / Beypazarı / Ankara
Mustafa Gökmen © Mayıs 2020

Ekoloji/Habitat

1000-2750 m yükseklikler arasında; bozkırlar, açık çalılıklar; kireçtaşı kayalar ve döküntüler içerisinde yetişir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Eremurus spectabilis M.Bieb.
Sinonimler (Tam liste)

- Asphodelus regius Heynh.
- Eremurus bachtiaricus Boiss.
- Eremurus libanoticus Boiss.
- Eremurus sibiricus Weinm.
- Eremurus tauricus Weinm.

Bazı diğer Eremurus türleri

E.cappadocicus, E.spectabilis,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
 2. Listelenen kaynaklar Eremurus spectabilis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm