Tavşankanı

Lathyrus digitatus


15-40 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde narin, veya seyrek dır ve eğik olarak yükselir. Yapraklar neredeyse sapsız ve elsi birleşiktir; yaprakçıklar 1-2 çift, 20-70 x 1-3 mm boyutlarda, şeritsi formda, ve ve 3-5 paralel-damarlıdır; mızraksıdır ve 0.5-1 mm uzunluğunda olabilen yaprak sapından daha uzuncadır. Çiçeklenme Nisan-Haziran ayaları arasında gerçekleşir; çiçek kümesi oldukça seyrek, 3-6 çiçeklidir, sapı yapraklar kadar uzun veya daha uzuncadır; çiçek sapı 2-6 mm uzunluktadır; çiçekler eflatun veya mavimsi renkte ve 14-20 mm uzunluktadır; 6-9 mm uzunluktadır; çanak dişlerden en alttaki diş tüpten hafifçe daha kısadır; şeritsi-ispatulamsı biçimli ve 3-4.5 x ~ 0.75 mm boyutlardadır. Baklamsı meyve şeritsi-ters mızraksı ve 35-55 x 4.5-6 mm boyutlardadır.
Gözlem bildirKaraşar / Beypazarı / Ankara - Mayıs 2020 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Lathyrus digitatus | Tavşankanı
Karaşar / Beypazarı / Ankara
Mustafa Gökmen © Mayıs 2020
Lathyrus digitatus | Tavşankanı
Dodurga / Çankaya / Ankara
Kuzey Işık © Mayıs 2022

Ekoloji/Habitat

200-1550 m yükseklikler arasında; çam ormanları, meşe korulukları, makilikler, taşlık yamaçlar ve moloz yığınlarında gelişim gösterir.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Lathyrus digitatus (M.Bieb.) Fiori
Sinonimler (Tam liste)

- Lathyrus cyaneus (Steven) K.Koch
- Lathyrus sessilifolius (Sibth. & Sm.) Ten.
- Lathyrus tempskyanus (Freyn & Sint.) K.Maly
- Orobus digitatus M.Bieb.
- Orobus sessilifolius Sibth. & Sm.

Etimoloji ve kısaltmalar

Lathyrus Yunancada `çok´ anlamına gelen la öneki ile `şehvetli, tutkulu´ anlamına gelen thyros kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Lathyrus türleri

L.annuus, L.aphaca, L.armenus, L.atropatanus, L.aureus, L.belinensis, L.bitlisicus, L.blepharicarpus, L.boissieri, L.brachypterus, L.cassius, L.chloranthus, L.chrysanthus, L.cicera, L.cilicicus, L.clymenum, L.cyaneus, L.czeczottianus, L.digitatus, L.elongatus, L.gloeosperma, L.gorgoni, L.grandiflorus, L.haussknechtii, L.hierosolymitanus, L.hirsutus, L.inconspicuus, L.incurvus, L.karsianus, L.laxiflorus, L.layardii, L.libani, L.lycicus, L.marmoratus, L.niger, L.nissolia, L.nivalis, L.ochrus, L.pallescens, L.palustris, L.phaselitanus, L.pratensis, L.pseudocicera, L.roseus, L.rotundifolius, L.satdaghensis, L.sativus, L.saxatilis, L.setifolius, L.spathulatus, L.sphaericus, L.stenolobus, L.stenophyllus, L.sylvestris, L.tauricola, L.trachycarpus, L.tuberosus, L.tukhtensis, L.undulatus, L.variabilis, L.venetus, L.vernus, L.vinealis, L.woronowii,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
 2. Lathyrus digitatus (Bieb.) Fiori. (2017, May 27). Lathyrus sp. https://lathyrussp.wordpress.com/2012/04/05/lathyrus-digitatus-bieb-fiori-in-fiori-paol/
 3. Çıldır, H. (2011). Morphology, Anatomy And Systematics Of The Genus Lathyrus L. (Leguminosae) In Central Anatolia, Turkey.
 4. Lathyrus digitatus - The Bulgarian flora online. (n.d.). Българската флора онлайн. https://bgflora.net/families/fabaceae/lathyrus/lathyrus_digitatus/lathyrus_digit
 5. Listelenen kaynaklar Lathyrus digitatus hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm