Çin saçak çiçeği

Loropetalum chinense

(Pembe rüya, Kayış çiçeği)

Çin saçak çiçeği ılıman iklim koşulları için beğenilen bir süs bitkisidir. Hafif kokulu ve ince-uzun taç yapraklı çiçeklere sahiptir. Pek çok Loropetalum türünün koyu mor veya bordo yaprakları vardır. Birbirine yakın dikildiklerinde kat kat gelişen dalları ile tüm sathı yoğun şekilde kaplayan yer örtücü görevi görür. Himalayalar, Çin ve Japonya'nın ormanlık bölgelerine özgü olan Loropetalum türleri genellikle ilkbaharın başlarında çiçek açarlar ancak büyüme mevsimi boyunca ara sıra yeniden çiçeklenir. 
Gözlem bildirBostanlı / İzmir - Ocak 2021 Serdar Ölez


Morfoloji

1-3 m boylanabilen, herdem yeşil, çalı veya küçük ağaç formunda bir türdür. Sürgünler dır. formda, 3-5 × 1.5-2 mm boyutlarda ve dır. Yaprak sapı 0.2-0.5 cm ve dır. Yapraklar formda ve 2-6.5 × 1-3 cm boyutlardadır; soluk renklidir ve mor renge çalar; dır, orta damara doğru tüyler daha seyrektir, genç yapraklar tüysüz olabilir; taban asimetrik, formdadır; ± tam kenarlıdır; veya kısaca dur; yanal damarlar 4-8 çifttir ve eksenden uzaklaştıkça daha belirginleşir. Çiçeklenme yoğun olarak Mart-Nisan ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulu veya hemen hemen top başlıdır ve çoğunlukla kısa yanal dallarda terminal durumdadır; 3-16 çiçek taşır; çiçek kurulu sapı 8-10 mm uzunlukta ve dır; şeritsi veya mızraksı formda ve 2-4.5 mm uzunluktadır. Çiçekler kısaca saplıdır ve yapraklanmadan önce açarlar; yumurtamsı formda ve 2-3 mm uzunluktadır; 4 (–6) adet, beyaz, soluk sarı veya kırmızı renkte ve 1-2 cm uzunluktadır, uç kısımları dır; ler 4 veya 5 adettir; çok kısadır; lar yumurta biçimli ve 0.5-0.6 mm uzunluktadır; 4–6 pulsu üreyimsiz ercik (staminot) bulunur; ve dır; yaklaşık 1 mm uzunluktadır. Meyvelenme Mayıs-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; kapsül meyve yumurta biçimli veya taban kısmı dar yumurta biçiminde-küremsi, 7-8 × 6-7 mm boyutlarda ve dır, tüyler kahverengidir; tohumlar yumurta biçimli-küremsi veya elipsoid formda ve 4-7 × 3.5-4 mm boyutlardadır.

Gözlemler

Görseller

Loropetalum chinense | Çin saçak çiçeği
Bostanlı / İzmir
Serdar Ölez © Ocak 2021

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv.
Sinonimler (Tam liste)

- Hamamelis chinensis R.Br.
- Loropetalum chinense var. chinense
- Loropetalum indicum K.Y. Tong
- Loropetalum subcapitatum Chun ex H.T. Chang
- Tetrathyrium simaoense Y.Y. Qian
İngilizce

Chinese fringe flower

Etimoloji ve kısaltmalar

Loropetalum 'kayış' anlamına gelen Yunanca loron kelimesi ile 'taç yaprak' anlamına petal kelimeleirinin birleşiminden gelir. Chinense Çin'e özgü veya Çin ile ilgili anlamına gelir; türün anavatanının Çin olduğuna veya isimlendirmenin Çin'den toplanan örnek üzerine yapıldığına işaret eder. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 1. Loropetalum chinense (R. BR.) Oliv. (25.01.2021). Home. https://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0001065276
 2. Loropetalum - How to grow Chinese fringe flower - Garden design. (2020, April 21). GardenDesign.com. https://www.gardendesign.com/shrubs/loropetalum.html
 3. Loropetalum chinense in flora of China @ efloras.org. (21.02.2021). eFloras.org. https://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200010559
 4. Listelenen kaynaklar Loropetalum chinense hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm