Kirveotu

Teucrium orientale


20-50 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür; yaprak, çiçek ve gövde yapısı olarak oldukça değişkenlik gösterir. Gövdeler odunsu bir kökten dik olarak yükselir; , veya dir. Yapraklar neredeyse sapsızdır; 2 veya 3 lobludur; loblar şeritsi formda ve yeşilimsi renktedir, kenarları kıvrıktır; veya dür. Çiçeklenme Haziran-Eylül ayları arasında gerçekleşir; çiçekler birleşik salkım kurullardadır; çiçek yaprakları parçalıdır ve 1-3 çiçek kümesi sapından daha kısadır; çiçek sapı çanaktan daha uzuncadır; çanak 4-6 mm uzunlukta ve çan şeklindedir, çanak dişler üçgen biçimli-mızraksı formda, düz uçlu ve tüpün 1/3-2/3 kadar uzunluğundadır; mavimsi leylak rengidir, genellikle çanağın 3 katı kadar uzunluktadır; taç dudağı kadar uzunluktadır.
Gözlem bildirHasan Dağı / Aksaray - Temmuz 2017 Mustafa Gökmen


Gözlemler

Görseller

Teucrium orientale | Kirveotu
Ahlat / Bitlis
Serdar Ölez © Temmuz 2021
Teucrium orientale | Kirveotu
Hasan Dağı / Aksaray
Mustafa Gökmen © Temmuz 2017

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Kısa kısa...

Türkiye'de yayılı 3 varyetesi gözlenmektedir:

1. Bitki tüysüz veya neredeyse tüysüzdür ...var. glabrescens

1. Bitki belirgin tüylüdür

2. Gövde kısa havlıdır, tüyler bazen çiçeklenme ile birlikte uzar ...var. puberulens

2. Ana gövde kaba tüylüdür; tüyler uzun (çok hücreli) ve kısa (tek hücreli) ...var. orientale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Teucrium orientale L.
Sinonimler (Tam liste)

- Melosmon orientale (L.) Raf.
- Teucrium nivale Boiss.
- Teucrium orientale subsp. orientale
İngilizce

Oriental Germander

Etimoloji ve kısaltmalar

Teucrium cins adı Yunanca teukrion kelimesinden türetilmiştir ve Truva Prensi Teucer ile ilişkilendirilir. Orientale Latincede 'doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen' anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Teucrium türleri

T.alyssifolium, T.andrusi, T.antitauricum, T.brevifolium, T.cavernarum, T.chamaedrys, T.chasmophyticum, T.creticum, T.divaricatum, T.ekimii, T.flavum, T.haradjanii, T.hircanicum, T.kotschyanum, T.krymense, T.lamiifolium, T.leucophyllum, T.melissoides, T.microphyllum, T.montanum, T.montbretii, T.multicaule, T.odontites, T.orientale, T.ozturkii, T.paederotoides, T.parviflorum, T.pestalozzae, T.polium, T.pruinosum, T.pseudaroanium, T.sandrasicum, T.scordium, T.spinosum,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
 2. Teucrium - Trees and shrubs online. (n.d.). Google. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tAoMsC7wVQgJ:https://treesandshrubsonline.org/articles/teucrium/+&cd=5&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
 3. Listelenen kaynaklar Teucrium orientale hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm