Keçi şahteresi

Fumaria capreolata


1 m kadar boylanabilen, tek yıllık, tırmanıcı, otsu bir türdür. Yapraklar 2-3 kat parçalıdır. Çiçeklenme sıklıkla Şubat-Haziran ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulları ~ 20 çiçekli ve uzun saplıdır; şeritsi-mızraksı formda ve çiçek sapından biraz daha kısadır; çiçek sapı meyve zamanı geriye doğru kıvrılır; 4-6 x 2.5-3 mm boyutlarda ve oval formdadır, tabana yakın kısımları dişlidir; 10-12 mm uzunlukta ve beyaz renktedir. Meyve 2-2.3 x 1.8-2.3 mm boyutlardadır, yüzeyi pürüzsüz veya çok zayıfça kırışıktır, boyun kısmı belirgin etlidir.
Gözlem bildirMavişehir / Karşıyaka / İzmir - Şubat 2021 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Fumaria capreolata | Keçi şahteresi
Samandağ / Hatay
Serdar Ölez © Mart 2022
Fumaria capreolata | Keçi şahteresi
Mavişehir / Karşıyaka / İzmir
Serdar Ölez © Şubat 2021

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 300 m yükseklikler arasında; döküntü alanlarda doğal olarak gelişirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Fumaria capreolata L.
Sinonimler (Tam liste)

- Fumaria elegans Jord. ex Nyman
- Fumaria neapolitana Vaill. ex Parl.
- Fumaria officinalis var. capreolata (L.) Ewart
- Fumaria pallidiflora Jord. ex F.W.Schultz
- Fumaria speciosa Jord.
İngilizce

White Ramping Fumitory

Etimoloji ve kısaltmalar

Fumaria cins adı Latincede `duman´ anlamına gelen fumus kelimesinden türetilmiştir; muhtemelen bazı türlerinin kök kokusuna işaret etmektedir. Carpeolata Latincede `sülük, sülüklü´ anlamına gelen capreolus kelimesinden türetilmiştir. Sülük (İng:tendril) botanik sözlüğünde bitki gövdesinin tırmanmasını sağlayan ipliksi, basit veya dallanmış, genellikle yaprak, nadiren gövde metamorfozu olan organlarına verilen isimdir. 

Bazı diğer Fumaria türleri

F.asepala, F.capreolata, F.densiflora, F.gaillardotii, F.judaica, F.kralikii, F.macrocarpa, F.officinalis, F.parviflora, F.petteri, F.rostellata, F.schleicheri, F.vaillantii,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2020)
 2. Fumaria capreolata. (7 Aralık 2020). Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved February 20, 2021, from https://en.wikipedia.org/wiki/Fumaria_capreolata
 3. ŞENER, B. (1982). Türkiye'de Yetişen fumaria L. Türleri ve BU Türlerin Alkaloitleri Üzerinde Araştırmalar. Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, 083-104. https://doi.org/10.1501/eczfak_0000000279
 4. Listelenen kaynaklar Fumaria capreolata hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm