Keditırnağı

Cytisopsis pseudocytisus subsp. reeseana


30 cm boylanabilen, sıklıkla yere yayılı çalı formunda gelişen bir türdür. Yapraklar formdadır, 5-7 yaprakçıklıdır; yaprakçıklar 7-12 mm boyunda, şeritsi-ispatula formludur ve yüzeyi lerle kaplıdır. Çiçeklenme Mart-Haziran ayları arasında gerçekleşir; çiçekler tekil veya en çok üç çiçekli şemsiye kurullardadır; çanak 9-11 mm uzunlukta, yüzeyi ve sıklıkla kırmızımsı renktedir; 14-30 mm ve altın sarı renktedir; 13-17 mm uzunluktadır; 12-18 mm boyda ve dür. Meyve baklamsı formda ve 15-20 x ~ 4 mm boyutlardadır, kırmızımsı renktedir.
Gözlem bildirGüre / Uşak - Nisan 2021 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Cytisopsis pseudocytisus subsp. reeseana | Keditırnağı
Güre / Uşak
Serdar Ölez © Nisan 2021

Ekoloji/Habitat

50-1700 m yükseklikler arasında; kireçli veya serpantin kayaçlardaki taşlık topraklarda ve sıklıkla makiliklerde doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Cytisopsis pseudocytisus subsp. reeseana (Guyot) Lassen
Sinonimler (Tam liste)

- Cytisopsis dorycniifolia f. reeseana Guyot
- Cytisopsis dorycniifolia subsp. reeseana (Guyot) Hub.-Mor.
- Cytisopsis pseudocytisus subsp. reeseana (Guyot) Browicz

Etimoloji ve kısaltmalar

Cytisopsis cins adı diğer bir cins adı olan Cytisus´a benzerliğine atıfta bulunarak ve sonuna `-e benzer, gibi´ anlamına gelen Yunanca ὄψις (-opsis) soneki getirilerek türetilmiştir.  Pseudocytisus adı bir cins adı olan Cytisus´a benzirliğine atıfta bulunarak ve başına `yalancı, gerçeği gibi olmayan´ anlamına gelen Yunanca ψευδής (pseudes-) öneki getirilerek türetilmiştir.  Subsp. İngilizcede `alttür` anlamına gelen subspecies kelimesinin kısaltmasıdır. Reeseana İsviçreli botanikçi Heinrich Reese (1879-1951)´e ithafen adlandırılmıştır. Reese, Akdeniz ve Doğu florasını inceledi. Çoğu Arthur Huber-Morath ile birlikte 32 yeni bitki türü tanımladı. Hedysarum reesei ve sığırkuyruğu türü Verbascum reeseanum gibi birkaç bitki türü ve Cytisopsis pseudocytisus subsp. reeseane gibi bazı alttürler Reese onuruna adlandırıldıReese Doğu Anadolu´ya yaptığı bir gezi sırasında öldü ve Elazığ´da Hristiyan mezarlığına gömüldü. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Cytisopsis türleri

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2020)
 2. Peoplepill.com (2021). Heinrich Reese. peoplepill.com. https://peoplepill.com/people/heinrich-reese-1
 3. Listelenen kaynaklar Cytisopsis pseudocytisus subsp. reeseana hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm