Fıtıkotu

Agrimonia eupatoria


20-120 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Gövdeler dik gelişir. Dip yapraklar sıklıkla rozet dizilimlidir. Yapraklar tüysü birleşik formdadır ve 8-25 cm uzunluktadır. Yaprakçıklar 4-13 çifttir ve birbirlerinden farklı morfolojik özellikler gösterebilir; testere veya küt dişli kenarlıdır; alt tarafı salgılı tüylüdür. Çiçeklenme Mayıs-Eylül ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulları 10-35 cm uzunlukta, seyrek veya çok çiçekli başakvari salkım formundadır; çiçek sapı 1-3 mm uzunluktadır; çiçekler kurula dik gelişir; yumurtamsı formda, 3 damarlı, 1.5-2 mm boyda ve dür; sarı renkte ve 3-6 mm uzunluktadır; gelişkin külah şekilli veya kıvrımlı yapıda, 7-10 x 5-8 mm boyutlardadır, dip kısmı ve derin kanallıdır. Hipantiyum üzerindeki sert kıllardan içte kalanlar dik, dışta kalanlar dar açılı, yaygın veya hafifçe aşağı bükülmüş durumdadır.

Yeni gözlem bildirÇamlıpınar / Yeşilköy / Bursa - Ekim 2020 © Serdar Ölez


Gözlemler

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2300 m yüksekikler arasında; nemli çayırlıklar ve dere boylarında doğal gelişim gösterir. 

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Agrimonia eupatoria L.
Sinonimler

- Agrimonia adhaerens Gilib.
- Agrimonia canescens Dumort.
- Agrimonia humilis Wallr.
- Agrimonia vulgaris Gray
- Eupatorium dioscoridis Bubani
- diğer sinonimler...
İngilizce

Churchsteeples

Etimoloji ve kısaltmalar

Agremonia gözdeki katarakt anlamına gelen Eski Yunanca argemos kelimesinden türetildiği sanılmaktadır; bitkinin bu göz rahatsızlığı için (doğrulanamamış) iyileştirici özelliklerine atıfta bulunur. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bazı diğer Agrimonia türleri

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2020)
 2. Listelenen kaynaklar Agrimonia eupatoria hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

Basit Görünüm