Arap üzümü

Muscari neglectum

(Arap sümbülü, Müşkürüm)

Arap üzümü (Muscari neglectum) Kuşkonmazgiller (Asparagaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye΄de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Batı ve  Orta Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat, Antalya ve Adana alt bölgelerinde yayılış gösterir.

Gözlem bildirKargılar / Kısık / Uşak - Nisan 2021 Serdar Ölez


Morfoloji

Soğanlı bir türdür, soğan yumurta biçimli ve 1-1.25 cm çaptadır. Yapraklar 6-40 cm x 2-8 mm boyutlarda, şeritsi veya şeritsi-mızraksı formdadır; 3-6 adet yaprak verir. Çiçeklenme Mart-Mayıs ayları arasında gerçekleşir; yapraksız çiçek kurulu sapı 4-30 cm uzunlukta ve sıklıkla yapraklar kadar uzundur; çiçek salkımı yoğun ve 1-4 x 1.5-2 cm boyutlardadır; çiçek dizilimi sıklıkla katmerlidir ve meyve zamanı daha gevşek yapıdadır. Üreyimli çiçeklerin sapları yatay veya aşağı bükülmüş şekilde, 0.5-5 mm uzunluktadır; üreyimli çiçekler hoş kokulu, yumurtamsı, dikdörtgenimsi veya testi biçiminde, 3.5-7.5 x 1.5-3.5 mm boyutlardadır, uca doğru belirgin şekilde büzüktür ve çok koyu (siyahımsı) mavi renktedir, bazen beyaz toz granüller ile örtülmüş olabilir; loblar beyaz, geriye doğru kıvrımlı ve 0.3-1 mm boydadır. Üreyimli çiçeklerin sapları yatay veya dar açılı yükselir ve 0.5-3 mm uzunluktadır; kısır çiçekler 20 taneye kadar bulunabilir, üreyimlilere göre daha küçük ve soluktur. Kapsül meyveler genişçe yumurtamsı veya dairemsi formda ve 7-9 x 8-10 mm boyutlardadır, uç kısım yuvarlağımsı veya kısaca çentiklidir.

Gözlemler

Görseller

Muscari neglectum | Arap üzümü
Kösrelik / Çubuk / Ankara
Serdar Ölez © Nisan 2022
Muscari neglectum | Arap üzümü
Karataş / Çubuk / Ankara
Serdar Ölez © Nisan 2022
Muscari neglectum | Arap üzümü
Kargılar / Kısık / Uşak
Serdar Ölez © Nisan 2021

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 2300 m yükseklikler arasında; çam korulukları, makilikler, çalılıklar ve çayırlıklarda; taşlık kireçtaşı yamaçlar ve nadiren kıyılık kumluk alanlarda gözlenebilirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Muscari atlanticum Boiss. & Reut.
Sinonimler (Tam liste)

- Muscari atlanticum
- Muscari racemosum
- Muscari neglectum

Etimoloji ve kısaltmalar

Muscari cins adı Latinceden alınmıştır; misk anlamındaki Yunanca μόσχαρι (móschari), Bizans Yunancası μόσκος`dan (móskos) kelimesinden türetilmiştir; cinsin kokusuna atıfta bulunur. Adlandırmada kullanılan Guss. kısaltması İtalyan bir akademisyen ve botanikçi olan Giovanni Gussone´un (1787 - 1866) bu türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. Bilimsel adlandırma kullanılan ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu ΄ex΄ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir.

Bazı diğer Muscari türleri

M.adilii, M.anatolicum, M.armeniacum, M.aucheri, M.azureum, M.babachii, M.bourgaei, M.caucasicum, M.coeleste, M.comosum, M.discolor, M.inconstrictum, M.latifolium, M.longipes, M.macbeathianum, M.macrocarpum, M.massayanum, M.microstomum, M.mirum, M.neglectum, M.parviflorum, M.racemosum, M.sandrasicum, M.sirnakense, M.sivrihisardaghlarensis, M.tenuiflorum, M.turcicum, M.tuzgoluensis, M.vuralii, M.weissii,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2020)
 2. Listelenen kaynaklar Muscari neglectum hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm