Çadırçiçeği

Convolvulus cantabrica


10-45 cm boylanabilen, çok yıllık bir türdür. Gövde tabanda odunsu, üstte otsudur; yere yayılı, dik veya dar açılı yükselir, nadiren çatallanarak dallanır; basık veya yayılı tüylerle kaplıdır. Alt yapraklar -ıspatula biçimli ve 2-4 x 0.7-1.5 cm boyutlardadır; yaprak sapı 2 cm veya uzuncadır. Üst yapraklar sapsız, ters mızraksı veya şeritsi formdadır; basık ve yayılı tüylerle kaplıdır. Çiçeklenme Nisan-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; çiçekler terminal ve yaprak koltuklarında, 1-4 çiçekli, uzun saplı gevşek kurullardadır; dışta kalan yumurtamsı-ters mızraksı formda ve 6-8 x 4 mm boyutlardadır, dur ve yayılı tüylerle kaplıdır; 2-2.5 cm çapta ve pembe veya çok nadiren beyaz renktedir; tüylüdür
Gözlem bildirGündoğdu / Marmara / Balıkesir - Mayıs 2021 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Convolvulus cantabrica | Çadırçiçeği
Gündoğdu / Marmara / Balıkesir
Serdar Ölez © Mayıs 2021

Ekoloji/Habitat

Deniz seviyesi ile 1700 m yükseklikler arasında; makilikler ve  kızıçam koruluklarının kenarlarında; taşlık ve çayırlık yamaçlarda, kireçli alanlarda, kil ve tortulu şistli alanlarda ve yol kenarlarında gözlenebilir. 

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Etimoloji ve kısaltmalar

Convolvulus cins adı Latincede `sicim yapmak` anlamına gelen convolvere kelimesinden türetilmiştir; muhtemelen cinsin bazı türlerinin diğer bitki ve nesnelere dolanarak büyümesini işaret etmektedir.

Bazı diğer Convolvulus türleri

C.×, C.althaeoides, C.arvensis, C.assyricus, C.betonicifolius, C.calvertii, C.cantabrica, C.carduchorum, C.cassius, C.cataonicus, C.chondrilloides, C.coelesyriacus, C.compactus, C.dorycnium, C.elegantissimus, C.galaticus, C.germaniciae, C.holosericeus, C.lanatus, C.libanoticus, C.lineatus, C.oleifolius, C.pentapetaloides, C.persicus, C.phrygius, C.pilosellifolius, C.pseudoscammonia, C.reticulatus, C.scammonia, C.siculus, C.stachydifolius, C.tricolor,

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2020)
 2. Listelenen kaynaklar Convolvulus cantabrica hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm