Sinek mantarı

Amanita muscaria


20 cm kadar boylanabilen, 20 cm çap oluşturabilen, şapkalı, lamelli, yüzüklü ve volvalı, gösterişli ancak zehirli bir mantar türüdür. Ağustos-Aralık ayları arasında; huş ağaçlıkları ve karışık orman altlarında gelişirler.
Gözlem bildirDaday / Kastamonu - Ekim 2016 Mustafa Gökmen


Morfoloji

Şapka önceleri yarı-küresel, sıklıkla kırmızımsı, daha az sıklıkla turuncumsu renkte; sonraları daha yayvan, parlak kırmızımsı renkte ve olgunlaşmamış mantar kılıfının kalıntıları nedeni ile sarımsı pullarla kaplıdır. Yağmur sırasında bu pullar tamamen sıyrılarak şapka pürüzsüz kırmızı kalabilir.
Şapka altındaki lameller krem-beyaz renktedir, yoğun dizilidir ve gövdeye bağlanmazlar.
Gövde beyaz, volva kalıntılarıyla kaplıdır ve tepeye yakın üst kısımda bir yüksük bulunur.
Yüzük geniş, sarkık, beyaz veya kirli beyaz renktedir ve uç kısımları sarımsıdır.
Volva kese görünümünden çok sarkık pul halkalarını andırır.

Gözlemler

Görseller

Amanita muscaria | Sinek mantarı
Daday / Kastamonu
Serdar Ölez © Ekim 2016
Amanita muscaria | Sinek mantarı
Çamlıhemşin / Rize
Mustafa Gökmen © Temmuz 2019

Ekoloji/Habitat

Huş ağaçlıkları ve karışık orman altları

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Uyarılar

Amenita muscaria aşağıda belirtilen mantar türleriyle karıştırılabilir:
 • Amanita rubescens grimsi bir renkte olmasına karşın hasarlandığında pembe kırmızı kızarıklık gösterir. A.muscaria`dan farklı olarak etek yüzeyi çizgilidir ve A.muscaria`nın şapka kenarlarına doru belirginleşen radyal çizgiler bunda yoktur. A.muscaria çiğ iken toksiktir, pişirildiğinde ise yenilebilir.
 • Amanita excelsa grimsi-kahverengi şapkalı ve beyaz-açık gri beneklidir. Toksik olarak bilinmese de, yenmesi tercih edilmez.
 • Amanita pantherina daha koyu renk şapkasıyla A.muscaria`ya oldukça yakın görünümdedir. A.muscaria ile aynı toksinleri içerir, ancak daha değişken ve genellikle daha yüksek konsantrasyonlarda toksiktir.
 • Amanita gemmata sarımsı A.muscaria'ya oldukça benzerdir. Toksik etkileri konusunda güvenilir bilgi bulunamamış olmasına karşın A.muscaria ile aynı toksinleri içerebilir

Kısa kısa...

Mantarın adı ortaçağda insanların bunu kullanım şekline atıfta bulunuyor. O dönemlerde insanlar sineklerden korunmak amacıyla mantarı kırıp bir köşeye bırakırlar; kırık kenardan sızan sütsü salgı sinekleri çeker; bu sütü içen sineklerin sersemleşmesi ile insanlar rahat ederlermiş.

Halüsinojenik etkisi nedeniyle mantar aynı zamanda Lapp'lar (Laponya'da Fince konuşan bir halk) tarafından geleneksel törenlerde keyif verici olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Amanita muscaria (L.) Lam.
Sinonimler (Tam liste)

- Agaricus imperialis Batsch
- Agaricus muscarius L.
- Amanitaria muscaria (L.) E.-J.Gilbert
- Cladonia rei var. subacuminata (Vain.) Oxner
- Venenarius muscarius (L.) Earle ex Murrill
İngilizce

Fly agaric

Etimoloji ve kısaltmalar

Amanita eski Yunancada `mantar` anlamına gelen ἀμανίτης (amanítēs) kelimesinden türetilmiştir. Muscaria Latincede `sinek` anlamına gelen musca kelimesinden türetilmiştir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Kaynaklar

 1. 'Fly agaric' Wild Food UK, Erişim tarihi Nisan 8, 2020 (https://www.wildfooduk.com/mushroom-guide/fly-agaric/)
 2. 'Amanita muscaria var. flavivolvata', Mushroom Expert, Erişim Tarihi Nisan 10, 2020 (https://www.mushroomexpert.com/amanita_muscaria_flavivolvata.html)
 3. Listelenen kaynaklar Amanita muscaria hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  DergiPark
  Wikipedia
  Wikispecies
  Google Images
  Encyclopedia of Life
  GBIF Database
  First Nature
  Mushroom Expert
  Healing Mushrooms
  Mushroom Observer
  Wild Food UK
  MycoWEB
  Mycobank

Basit Görünüm