Kahkaha çiçeği

Ipomoea purpurea

(Sabah Sefası)

veahkaha çiçeği (Ipomoea purpurea) Tarlasarmaşığıgiller (Convolvulaceae) ailesinden bir türdür. Doğal yayılış alanı Amerika kıtası olmasına karşın süs bitkisi olarak kullanıldığı birçok coğrafyada doğallaşmıştır.
Gözlem bildirKaraburun / İzmir - Temmuz 2019 Serdar Ölez


Morfoloji

Tek veya çok yıllık, tırmanıcı veya yayılıcı, otsu bir türdür. Gövdeler 2-3 m´ye kadar uzun; bükümlü; kısa ve uzun bükük dür. Yapraklar , 4-18 x 3.5-16.5 cm, ± , taban , tam kenarlı veya ± 3 loblu, ; yaprak sapı 2-12 cm uzunluktadır. Çiçek kurulu 1-5 çiçekli; çiçek kümesi sapı 4-12 cm; şeritsi, 6-7 mm, yayılı ; çiçek sapı geriye doğru kıvrımlı, 1.2-1.5 cm; 1.1-1.6 cm, yayılı , ; huni biçimli, 4-6 cm, kırmızımsı eflatun veya mavi-eflatun, merkeze doğru beyaz ; gömülü, düzensiz; dipte ; pistil gömülü; , 3 lü; 3 lobludur. Meyve kapsül, küremsi, 9-10 mm çapta; tohumlar siyah veya saman sarısı, yumurta biçimli - üç köşeli, veya tohum göbeği seyrek dür.

Gözlemler

Görseller

Ipomoea purpurea | Kahkaha çiçeği
Nallıhan / Ankara
Serdar Ölez © Eylül 2022
Ipomoea purpurea | Kahkaha çiçeği
Kemer / Antalya
Serdar Ölez © Ağustos 2022
Ipomoea purpurea | Kahkaha çiçeği
Budak / Çamaş / Ordu
Yılmaz Kilim © Ekim 2021
Ipomoea purpurea | Kahkaha çiçeği
Çıralı / Kemer / Antalya
Serdar Ölez © Ağustos 2020
Ipomoea purpurea | Kahkaha çiçeği
Karaburun / İzmir
Serdar Ölez © Temmuz 2019

Ekoloji/Habitat

0-2800 m yüksekliklerde; yol kenarları ve tarla sınırlarında gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Ipomoea purpurea (L.) Roth
Sinonimler (Tam liste)

- Ipomoea diversifolia Lindl.
- Ipomoea glandulifera Ruiz & Pav.
- Ipomoea hirsutula J. Jacq.
- Pharbitis diversifolius Lindl.
- Pharbitis purpurea Asch. in Schweinf.
İngilizce

Tall morning glory

Etimoloji ve kısaltmalar

Ipomoea cins adı Yunancada `solucan ` anlamına gelen ips kelimesi ile `gibi` anlamına gelen homorios son ekinin birleşiminden türetilmiştir; cinsin kırvrım kıvrım ve yoğun dallarına işaret ettiği sanılmaktadır. Purpurea Latincede `mor` anlamına gelen purpuro kelimesi ile `renkli` anlamına gelen -ea son ekininin birleşiminden türetilmiştir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Ipomoea türleri

I.imperati, I.sagittata,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Ipomoea purpurea hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm