Kahkaha çiçeği

Ipomoea purpurea

(Sabah Sefası)

veahkaha çiçeği (Ipomoea purpurea) Tarlasarmaşığıgiller (Convolvulaceae) ailesinden bir türdür. Doğal yayılış alanı Amerika kıtası olmasına karşın süs bitkisi olarak kullanıldığı birçok coğrafyada doğallaşmıştır.
Yeni gözlem bildirKaraburun / İzmir - Temmuz 2019 © Serdar Ölez


Morfoloji

Tek veya çok yıllık, tırmanıcı veya yayılıcı, otsu bir türdür. Gövdeler 2-3 m´ye kadar uzun; bükümlü; kısa ve uzun bükük dür. Yapraklar , 4-18 x 3.5-16.5 cm, ± , taban , tam kenarlı veya ± 3 loblu, ; yaprak sapı 2-12 cm uzunluktadır. Çiçek kurulu 1-5 çiçekli; çiçek kümesi sapı 4-12 cm; şeritsi, 6-7 mm, yayılı ; çiçek sapı geriye doğru kıvrımlı, 1.2-1.5 cm; 1.1-1.6 cm, yayılı , ; huni biçimli, 4-6 cm, kırmızımsı eflatun veya mavi-eflatun, merkeze doğru beyaz ; gömülü, düzensiz; dipte ; pistil gömülü; , 3 lü; 3 lobludur. Meyve kapsül, küremsi, 9-10 mm çapta; tohumlar siyah veya saman sarısı, yumurta biçimli - üç köşeli, veya tohum göbeği seyrek dür.

Gözlemler

Ekoloji/Habitat

0-2800 m yüksekliklerde; yol kenarları ve tarla sınırlarında gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Ipomoea purpurea (L.) Roth
Sinonimler

- Ipomoea diversifolia Lindl.
- Ipomoea glandulifera Ruiz & Pav.
- Ipomoea hirsutula J. Jacq.
- Pharbitis diversifolius Lindl.
- Pharbitis purpurea Asch. in Schweinf.
- diğer sinonimler...
İngilizce

Tall morning glory

Etimoloji ve kısaltmalar

Ipomoea cins adı Yunancada `solucan ` anlamına gelen ips kelimesi ile `gibi` anlamına gelen homorios son ekinin birleşiminden türetilmiştir; cinsin kırvrım kıvrım ve yoğun dallarına işaret ettiği sanılmaktadır. Purpurea Latincede `mor` anlamına gelen purpuro kelimesi ile `renkli` anlamına gelen -ea son ekininin birleşiminden türetilmiştir. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Ipomoea türleri

I.imperati, I.sagittata, I.batatas

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Ipomoea purpurea hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

 • Basit Görünüm