Yelotu

Ceratocephala falcata


Gözlem bildirBoğazkale / Çorum - Mart 2021 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Ceratocephala falcata | Yelotu
Boğazkale / Çorum
Serdar Ölez © Mart 2021

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Ceratocephala falcata (L.) Pers.
Sinonimler (Tam liste)

- Anemone cynosurus Griff.
- Ceratocephala furfurascens Pomel
- Ceratocephala incurvus Steven
- Ceratocephala reflexus Steven
- Ranunculus falcatus L.

Etimoloji ve kısaltmalar

Falcata `oraksı´ anlamına gelen Latince falcatus kelimesinden türetilmiştir; falcatus `orak´ anlamına gelen, falx kökünden türemiştir. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. Adlandırmada kullanulan Pers. kısaltması türün ilk kez Christiaan Hendrik Persoon (1761-1836) tarafından yayınlandığını belirtir; Persoon mantar taksonomisini geliştiren ve genişleten Alman botanist ve mikologdur; 1805 ile 1807 arasında, 20.000 bitki türünü anlatan Synopsis plantarum`u yayımlamıştır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Ceratocephala türleri

C.falcata, C.testiculata,

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Ceratocephala falcata hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm