Ekinebesi

Vaccaria hispanica


15-60 cm boylanabilen, bir yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik yükselir. Yapraklar dır, altlardaki biraz saplı, diğğer yapraklar sapsızdır. Çiçeklenme Nisan-Temmuz ayları arasında gerçekeşir; çiçek kurulları çok çiçekli ve genişçe dallanmıştır; çanak 10-15 mm uzunluktadır; taç pembe renkte ve 14-23 mm çaptadır; 2 tanedir. Kapsül meyve az-çok küremsi formdadır; 4 dişe yarılarak açılır.
Türkiye´de doğal gelişen bulunan dört varyetesi gözlenmektedir:
1. Çanak dişler 0.7-1.5 mm uzunlukta ve genişçe üçgen biçimlidir.
2. 14-16 mm uzunlukta, çanaktan hafifçe dışa taşmıştır ...var. pyramidata
2. 18-23 mm uzunlukta, çanaktan belirgin şekilde dışa taşmıştır ...var . grandiflora
1. Çanak dişler 2-4 mm uzunlukta, üçgen biçimli ve sivri uçludur.
3. 15-18 mm uzunlukta, dilimler dikdörtgenimsi-şeritsi formdadır ...var . oxyodonta
3. 20-21 mm uzunlukta, dilimler, ters yumurtamsı-dikdörtgenimsi formdadır ...var. liniflora
Yeni gözlem bildirÇankaya / Ankara - Haziran 2021 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Vaccaria hispanica | Ekinebesi
Çankaya / Ankara
Serdar Ölez © Haziran 2021

Ekoloji/Habitat

Doğal olarak geliştiği ortamlar ve yükseklikler varyeteye göre farklılık gösterir:

var. pyramidata : 100-2000 m yükseklikler arasında gözlenir.

var. grandiflora : Deniz seviyesi ve 1600 m yükseklikler arasında; çayırlıklar ve bozkır alanlarında gözlenir.

var. oxyodonta : 200-1000 m yükseklikler arasında; tarım alanlarında  gözlenir.

var. liniflora : Güneydoğu Anadolu´da; 700 m yüksekliklerde gözlenir. 

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert
Sinonimler (Tam liste)

- Dianthus inclusus Walp.
- Gypsophila vaccaria Clarke ex Towns.
- Saponaria vaccaria L.
- Silene vaccaria E.H.L.Krause
- Vaccaria pyramidata Medik.
İngilizce

Cow Soapwort

Etimoloji ve kısaltmalar

Vaccaria {Latince}: otlak, mera, çayırlık alan; ot, çayır, hayvan yemi. Hispanica tür adı Latincede `İber Yarımadasından, İber Yarımadası ile ilgili` anlamında kullanılan Hispania kelimesinden türetilmiştir. Standart yazar kısaltması olan Mill. kısaltması İskoç kökenli bir botanikçi olan Philip Miller´in (1691 - 1771) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Vaccaria türleri

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
 2. Vaccaria. (2021). Wiktionary, the free dictionary. https://en.wiktionary.org/wiki/Vaccaria
 3. Hispanic. (2002, June 11). Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved June 21, 2021, from https://en.wikipedia.org/wiki/Hispanic
 4. Listelenen kaynaklar Vaccaria hispanica hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm