Dolanbaç

Dioscorea communis

(Acı sarmaşık)

4 m kadar boylanabilen, sürünücü-tırmanıcı, yumrulu bir türdür. Yumru siyahımsıdır. Gövdeler narindir ve nadiren dallanır; yüzey boylamasına çizgili ve tüysüzdür. Yapraklar uzun-saplı, uzun-, koyu yeşil ve tüysüzdür. Çiçeklenme Nisan-Haziran ayları arasında gerçekleşir; çiçekler yeşilimsi-sarı renkte ve tüysüzdür; 2 adettir, şeritsi-mızraksı formda ve 1.5-2 mm uzunluktadır. Erkek çiçekler 3.5-5 mm çaptadır; lobları 1.5-2.5 x 1-1.5 mm boyutlarda ve yumurtamsı-mızraksı formdadır; narindir ve 2 mm boydadır; az gelişmiş ları vardır. Dişi çiçekler 5-6 mm çaptadır; loblar 1.5-2 x 0.3-0.5 mm boyutlardadır; serbest ve geriye bükülmüştür, uç kısmı iki parçalıdır. Üzümsü meyve küremsi formda, 12-15 mm çaptadır; önceleri yeşil, olgunlaştığında kırmızıdır.

Türkiye'de iki alttürü gözlenmektedir:
 • D. communis subsp. communis: Yapraklar ve tam kenarlıdır.
 • D. communis subsp. cretica: Yapraklar oksu ve üç lobludur, yanal loblar daire şeklinde, orta lob mızraksıdır.
Gözlem bildirKestel / Bursa - Mayıs 2021 Şule Ölez


Gözlemler

Görseller

Dioscorea communis | Dolanbaç
Kestel / Bursa
Serdar Ölez © Mayıs 2021

Ekoloji/Habitat

20-1600 m yükseklikler arasında; kireçtaşı hendekler ve gölgeli nehir kenarlarında;  göknar-kayın ormanlarında cehri üzerinde tırmanıcı olarak ve açık meşe çalılıklarında bulunur.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Adlandırmalar

Bilimsel adlandırma

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin
Sinonimler (Tam liste)

- Dioscorea canariensis Webb & Berthel.
- Smilax rubra Willd.
- Tamus communis L.
- Tamus parviflora Kunth
- Tamus racemosa Gouan

Etimoloji ve kısaltmalar

Dioscorea cins adı Pedanius Dioscorides Anazarbeus´a ithafen adlandırılmıştır; Dioscorides MÖ 1. yüzyılda Anadoluda yaşamış ünlü bir Yunan botanikçi ve bitki uzmanıdır. Communis kelimesi Eski Latincede ‘ortaklaşa kullanılan, topluma ait, umumi’ anlamlarına gelen commoinis kelimesinden türetilmiştir. Commoinis Latinceye Öncel-Hint-Avrupa dillerinde aynı anlam ile kullanılan kom-moy-ni kelimesi değişerek taşınmıştır. Türün yaygın olarak görülmesine işaret eder. Bilimsel adlandırmada bitkiyi yayınlayan bilim insanlarının isim kısaltmaları arasında yer alan & işareti, bu bilim insanlarının bitki hakkındaki makaleyi birlikte yayınladılarını belirtir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

Bazı diğer Dioscorea türleri

Kaynaklar

 1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
 2. Listelenen kaynaklar Dioscorea communis hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

Basit Görünüm