Gülhatmi

Alcea sp.


Gülhatmi (Alcea sp.) Ebegümecigiller (Malvaceae) ailesinden gösterişli çiçekleri olan, çok yıllık, otsu bir türdür.
Yeni gözlem bildirMerkez / Muş - Temmuz 2021 © Serdar Ölez


Gözlemler

Sınıflandırma

Etimoloji ve kısaltmalar

Alcea Eski Yunancada otdu bir tür için kullanılan αλκεα (alkaia) isminden türetilmiştir; Yunan eczacı ve botanikçi olan Dioscorides Pedanius´a (M.S. 40-90) göre alkaia bir tür ebegümecidir. sp. İngilizcede 'tür, türü' anlamına gelen specie kelimesinin kısaltmasıdır.

Bazı diğer Alcea türleri

A.acaulis, A.apterocarpa, A.biennis, A.calvertii, A.digitata, A.dissecta, A.excubita, A.fasciculiflora, A.flavovirens, A.guestii, A.heldreichii, A.hohenackeri, A.karsiana, A.kurdica, A.lavateriflora, A.pisidica, A.remotiflora, A.setosa, A.sophiae, A.striata

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Alcea sp. hakkında ilave bilgiler içerebilir: DergiPark
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations
  KEW-PWO
  IPNI

 • Basit Görünüm