Linaria kurdica
Serdar Ölez
Toplam 3243 fotoğraf

Kahta
Adıyaman
Temmuz 2021


Gözlemin coğrafi işaretlemesinde fotoğrafın çekildiği cihaz tarafından kaydedilen EXIF verileri kullanılmıştır. Fotoğrafın çekildiği bölgenin fiziki engellerle sınırlanmış olması veya atmosferik şartlar EXIF verilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle konum bilgileri +/- 30m hassasiyetle değerlendirilmelidir.
Bu gözlem için yapılan yorumlar
Linaria kurdica
Serdar Ölez Temmuz 2021 tarihinde Kahta / Adıyaman konumunda çektiği fotoğraftaki bu türün Linaria kurdica olduğunu bildirdi.


Yorum sekmesi
Son Linaria kurdica gözlemleri
Linaria kurdica için başka gözlem bildirilmemiştir. İlk gözlemi sen bildir.
Bildirim ayarları
Bu gözlem için yapılan yorumlar
Linaria kurdica gözlemleri
Serdar Ölez gözlemleri
Kahta / Adıyaman gözlemleri