Primula sp.
Serdar Ölez
Toplam 3908 fotoğraf

Birlik
Ankara
Şubat2015


Gözlemin coğrafi işaretlemesinde fotoğrafın çekildiği cihaz tarafından kaydedilen EXIF verileri kullanılmıştır. Fotoğrafın çekildiği bölgenin fiziki engellerle sınırlanmış olması veya atmosferik şartlar EXIF verilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle konum bilgileri +/- 30m hassasiyetle değerlendirilmelidir.
Bu gözlem için yapılan yorumlar
Primula sp.
Serdar Ölez Şubat2015 tarihinde Birlik / Ankara konumunda çektiği fotoğraftaki bu türün Primula sp. olduğunu bildirdi.


Yorum sekmesi
Son Primula sp. gözlemleri
Primula sp. için başka gözlem bildirilmemiştir. Bir sonraki gözlemi sen bildir.
Bildirim ayarları
Bu gözlem için yapılan yorumlar
Primula sp. gözlemleri
Serdar Ölez gözlemleri
Birlik / Ankara gözlemleri