Clivia sp.
Serdar Ölez
Toplam 3908 fotoğraf

Ankara
Mart 2015


Gözlemin coğrafi işaretlemesinde fotoğrafın çekildiği cihaz tarafından kaydedilen EXIF verileri kullanılmıştır. Fotoğrafın çekildiği bölgenin fiziki engellerle sınırlanmış olması veya atmosferik şartlar EXIF verilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle konum bilgileri +/- 30m hassasiyetle değerlendirilmelidir.
Bu gözlem için yapılan yorumlar
Clivia sp.
Serdar Ölez Mart 2015 tarihinde Ankara konumunda çektiği fotoğraftaki bu türün Clivia sp. olduğunu bildirdi.


Yorum sekmesi
Son Clivia sp. gözlemleri
Clivia sp. için başka gözlem bildirilmemiştir. Bir sonraki gözlemi sen bildir.
Bildirim ayarları
Bu gözlem için yapılan yorumlar
Clivia sp. gözlemleri
Serdar Ölez gözlemleri
Ankara gözlemleri