Maranta spp.
Serdar Ölez
Toplam 3908 fotoğraf

Ankara
Mart 2015


Gözlemin coğrafi işaretlemesinde fotoğrafın çekildiği cihaz tarafından kaydedilen EXIF verileri kullanılmıştır. Fotoğrafın çekildiği bölgenin fiziki engellerle sınırlanmış olması veya atmosferik şartlar EXIF verilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle konum bilgileri +/- 30m hassasiyetle değerlendirilmelidir.
Bu gözlem için yapılan yorumlar
Calathea Zebrina
Serdar Ölez Mart 2015 tarihinde Ankara konumunda çektiği fotoğraftaki bu türün Calathea Zebrina olduğunu bildirdi.


Yorum sekmesi
Son Maranta spp. gözlemleri
Maranta spp. için başka gözlem bildirilmemiştir. Bir sonraki gözlemi sen bildir.
Bildirim ayarları
Bu gözlem için yapılan yorumlar
Maranta spp. gözlemleri
Serdar Ölez gözlemleri
Ankara gözlemleri