Prospero autumnale
Mustafa Gökmen
Toplam 1002 fotoğraf

Akliman Feneri
Sinop
Ekim 2020


Gözlemin coğrafi işaretlemesinde fotoğrafın çekildiği cihaz tarafından kaydedilen EXIF verileri kullanılmıştır. Fotoğrafın çekildiği bölgenin fiziki engellerle sınırlanmış olması veya atmosferik şartlar EXIF verilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle konum bilgileri +/- 30m hassasiyetle değerlendirilmelidir.
Bu gözlem için yapılan yorumlar
Prospero autumnale
Mustafa Gökmen Ekim 2020 tarihinde Akliman Feneri / Sinop konumunda çektiği fotoğraftaki bu türün Prospero autumnale olduğunu bildirdi.


Yorum sekmesi
Son Prospero autumnale gözlemleri
Prospero autumnale için başka gözlem bildirilmemiştir. Bir sonraki gözlemi sen bildir.
Bildirim ayarları
Bu gözlem için yapılan yorumlar
Prospero autumnale gözlemleri
Mustafa Gökmen gözlemleri
Akliman Feneri / Sinop gözlemleri