Sarı alıç | Crataegus tanacetifolia

Anadolu ve Suriye´ye özgü bir tür olan sarı alıç (Crataegus tanacetifolia) yavaş büyüyen dağınık taçlı küçük bir ağaçtır. Yapraklar üzerilerindeki tüylü katman nedeniyle gümüş grisi gibi görünür. Haziran ayında göz alıcı kremsi beyaz ve hafif kokulu çiçekler açar. Misket büyüklüğündeki sarı meyveler elma benzeri tatlı bir tada sahiptir.

8-10 m boylanabilen, kışın yapraklarını döken, çalı veya ağaççık şeklinde gelişen, odunsu bir türdür; eser miktarda dalımsı-dikenlidir. Yapraklar ters yumurtamsı, eşkenar dörtgen biçimli veya yumurtamsı dış hatlarda ve 3-7 derin tüysü lobludur, 1.5-2.5 x 1.5-2.5 cm boyutlardadır, kamamsı tabanlıdır ve yeşil renktedir, alt daha yoğun olmak üzere her iki yüzeyi ülgerlidir; loblar derin keskin çentiklidir; sap 3-10 mm uzunluktadır. Haziran ayında çiçeklenir. Çiçekler 4-8 çiçekli yalancı şemsiye kurullarda, beyaz renkte ve 2-2.5 cm çaptadır; çanak yapraklar geniş ve üçgen biçimlidir, meyve oluşumu ile geriye doğru bükülür; boyuncuk 5 adettir. Meyve küremsi formda ve ~2 cm çaptadır, sarı renktedir, bazen kırmızımsı geçişleri olabilir, özellikle uca ve tabana yakın kısımlar havlıdır; sert kabuklu 5 çekirdek oluşturur.

800-1800 m yükseklikler arasında; çam veya meşe ormanlarında, taşlık kireçtaşı yamaçlarda yetişirler.Crataegus cins adı Yunancada `güç` anlamına gelen kratos kelimesi ile `keskin` anlamına gelen akis kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; bazi türlerinin keskin batıcı dikenlerini işaret ettiği sanılmaktadır. Tanacetifolia tanacetum cins adı ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; yapraklarının pireotu (tanacetum spp.) türleri yapraklarına benzerliğini işaret etmektedir.
Adlandırmada kullanulan Pers. kısaltması türün ilk kez Christiaan Hendrik Persoon (1761-1836) tarafından yayınlandığını belirtir; Persoon mantar taksonomisini geliştiren ve genişleten Alman botanist ve mikologdur; 1805 ile 1807 arasında, 20.000 bitki türünü anlatan Synopsis plantarum`u yayımlamıştır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

1.Karaşar / Beypazarı / Ankara
Ağustos 2021©Serdar Ölez
2.Karaşar / Beypazarı / Ankara
Ağustos 2021©Serdar Ölez
3.Karaşar / Beypazarı / Ankara
Ağustos 2021©Serdar Ölez
4.Karaşar / Beypazarı / Ankara
Ağustos 2021©Serdar Ölez
5.Karaşar / Beypazarı / Ankara
Ağustos 2021©Serdar Ölez
6.Karaşar / Beypazarı / Ankara
Ağustos 2021©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #SarıAlıç #CrataegusTanacetifolia #Karaşar