Akrepotu | Heliotropium europaeum

Akrepotu (Heliotropium europaeum) Hodangiller (Boraginaceae) ailesinden bir türdür; ilk kez 1753 yılında İsveçli botanikçi, zoolog ve doktor olan Carolus Linnaeus tarafından Species Plantarum adlı eserde yayınlanmıştır. Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika΄ya özgü bir türdür, ancak Kuzey Amerika ve Avusturalya΄da da doğallaşmıştır. Türkiye΄de Çatalca-Kocaeli, Batı ve Orta Karadeniz, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat, Yukarı Murat-Van, Adana ve Dicle alt bölgelerinde yayılış gösterir.

40 cm kadar boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövde yumuşak basık tüylerle kaplıdır, çatallanarak dallanmıştır, soluk renktedir ve kesiti ovaldir. Yapraklar yumurtamsı formda, küt veya sivri uçlu ve 35 mm΄ye kadar boydadır, yeşil veya grimsi renktedir. Yaprak sapı genellikle yaprak boyunun yarısı kadar uzunluktadır. Çiçeklenme haziran-eylül ayları arasında gerçekleşir. Çiçek kurulları zemberek gibi kıvrımlı salkım formundadır; yoğun çiçeklidir, bazen meyve zamanı oldukça seyrektir. Çanak neredeyse sapsızdır ve 2.5 mm uzunluktadır, loblar mızraksı formdadır ve meyve zamanı yayılıdır. Taç 3-3.5 mm uzunlukta, tüp silindirik formdadır; loblar çepeçevre dizili, 2.5 mm uzunlukta ve kısa kenarlıdır, dış kısmı tüylüdür. Tepecik neredeyse sapsızdır, uzamış konik formludur, uç kısmı ipliksi ve iki derin parçalıdır; genellikle tüysüzdür. Ercik tabana yakın kısımda taç tüpü içerisine bağlıdır. Sert kabuklu küçük meyve tüysüzdür; yüzey genellikle kaba siğillidir, nadiren hemen hemen pürüzsüz olabilir.

Deniz seviyesi ile 1400 m yükseklikler arasında; meyve bahçeleri ve tarlalarda gelişir.Heliotropium ΄güneşe dönme, yönelme΄ anlamına gelen Yunanca helios kelimesinden türetilmiştir; çiçeklerin gün içerisinde hızla güneşe doğru yönelmesine atıfta bulunur. Europaeum epiteti ΄Avrupa΄ anlamına gelen latince Europa kelimesinden türetilmiştir; Fenike dilinde güneşin battığı yer (Fenike΄nin batısı, İstanbul Boğazı΄nın batısı, Marmara Denizi) anlamına gelen erob kelimesinden gelmektedir; türün ilk kez gözlemlendiği veya yetiştiği bölgeye atfen kullanılmaktadır. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Tekelioğlu / Salihli / Manisa
Haziran 2021©Serdar Ölez
2.Tekelioğlu / Salihli / Manisa
Haziran 2021©Serdar Ölez
3.Tekelioğlu / Salihli / Manisa
Haziran 2021©Serdar Ölez
4.Tekelioğlu / Salihli / Manisa
Haziran 2021©Serdar Ölez
5.Tekelioğlu / Salihli / Manisa
Haziran 2021©Serdar Ölez
6.Tekelioğlu / Salihli / Manisa
Haziran 2021©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Akrepotu #HeliotropiumEuropaeum #Tekelioğlu