Grevilya çalısı | Grevillea juniperina

2 m boylanabilen, 3 m yayılabilen, herdem yeşil, odunsu bir türdür. Gövde çok dallı yere yayılı veya dik; genç dallar düz, sağlam, kaba tüylü veya ülgerlidir. Yapraklar yumurtamsı, şeritsi veya biz şeklinde, 5-35 x 0.5-6 mm, genellikle sivri; üst yüzey genellikle 3-5 uzunlamasına damarlı, hemen hemen tüysüz; kenarlar geriye doğru kıvrımlı, nadiren yassı; alt yüzey sıklıkla kıvrımlı kenarlarla tamamen örtülü, genellikle yoğun ipeksi tüylü, nadiren tüysüz veya kaba tüylüdür. Çiçeklenme dönemi alt türler bazında farklı, sıklıkla Kasım-Haziran arası yoğun; çiçek kurulu terminal, nadiren yaprak koltuğunda, genellikle basit, nadiren 2–4 dallı; çiçek zarfı dip kısmı seyrek veya yoğun ipeksi veya kaba tüylü, nadiren ülgerli; dişi organ 18–27 mm uzun; boyuncuk geneli tüysüz, ovaryum yakını tüylüdür. Meyve kapsül, dikdörtgenimsi-elipsoidal, 10–18 mm uzun, 1-2 tohumlu; tohumlar oval, 7.5-12 x 2.2-3.3 mm, uç kısım şişik ve kısa kanatlıdır.


1.Mavişehir / Karşıyaka / İzmir
Nisan 2021©Serdar Ölez
2.NGBB / İstanbul
Ocak 2019©Serdar Ölez
3.NGBB / İstanbul
Ocak 2019©Serdar Ölez
4.NGBB / İstanbul
Ocak 2019©Serdar Ölez
5.Mavişehir / Karşıyaka / İzmir
Nisan 2021©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Grevilyaçalısı #GrevilleaJuniperina #Mavişehir #NGBB