Karabaş otu | Lavandula stoechas

Lavanta ailesinden, 45 cm veya daha yüksek boyda, kaba tüylü, kuvvetli kokulu, çalımsı, çok yıllık bir bitkidir. Üst yapraklar mızraksı, eliptik, 14-40 x 1-5 mm, hafifçe kıvrık; her bir yaprak koltuğunda çok sayıda daha küçük, birbirine paralel, yukarı yönelik, kıvrık yapraklıdır. Çiçeklenme Mart-Haziran arasında; çiçek durumu başak, 1.5-4.5 cm, dikdörtgenimsi-yumurtamsı, saplı, kesintisiz yoğun çiçekli; üreyimsiz brakte eflatun veya beyaz, 7-30 x 2-8 mm, ters yumurtamsı-dikdörtgenimsi; üreyimli brakte, 4-7 x 3-8 mm, eşkenar dörtgen biçimli veya kalpsi, kaba tüylü; çiçekler halka dizilimli, her halkada 6-10 çiçekli; çanak 4-6 mm, 13 damarlı, üst diş kürek şekilli veya enine dikdörtgenimsi, tam kenarlı veya hafifçe loblu, çıkıntı 0.5-1 x 1-2 mm; taç siyahımsı-eflatun renkte ve 5-8.5 mm`dir.

Deniz seviyesi ile 700 m yükseklikler arasında; kızılçam orman açıklıkları, makilikler, friganalar, taşlık kireçtaşı ve granit yamaçlar, ve kumluk alanlarda gelişim gösterirler.

Ek bilgi kaynağı: Tez Çalışması

Odundışı Orman Ürünü Olarak Karabaş Otunun Ülkemizdeki Durumu[*]

Lavandula cins adının Latincede `yıkama` anlamına gelen lavare kelimesinden türetildiği sanılmaktadır; bu cins bitki özlerinin suya katılarak giysilerin yıkanmasında kullanıldığı bilinmektedir. Stoechas Yunancada `sıralı, sıralar halinde` anlamına gelen stoichas kelimesinden türetilmiştir; çiçek kurulunda çiçeklerinin sıralar halinde geliştiğine işaret eder. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Datça Yarımadası / Muğla
Mart 2015©Serdar Ölez
2.Datça Yarımadası / Muğla
Mayıs 2018©Mustafa Gökmen
3.Datça Yarımadası / Muğla
Mart 2016©Serdar Ölez
4.Datça / Muğla
Mart 2016©Serdar Ölez
5.Reisdere / Çeşme / İzmir
Şubat 2021©Mustafa Gökmen
6.Cunda Adası / Ayvalık / Balıkesir
Nisan 2021©Nilgün Sönmez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #KarabaşOtu #LavandulaStoechas #Datça Yarımadası #Datça #Reisdere #Cunda Adası