Kokarağaç | Ailanthus altissima

20 m boylanabilen, Türkiye için egzotik ancak doğallaşmış odunsu bir türdür. Gövde kabuğu şeritli; küçük dallar havlı ve yumuşak dokuludur. Yapraklar tüysü birleşik, 30-60 (-100) cm; yaprakçıklar 13-25 adet, yumurtamsı - mızraksı formda, 7-15 cm uzunlukta, sıklıkla kaba dişli; sap kırmızımsı renktedir. Çiçeklenme Mayıs-Haziran ayları arasında; çiçekler küçük, iki evcikli, yaprak ile dal arası veya terminal talkımlarda; çanak yapraklar 5, katmerli; taç yapraklar 5, kapakçıklı; disk 10 loblu; ercik 10, tabanda diske bağlı, dişi çiçeklerde gelişmemiş veya az gelişmiş; karpel 2-5 adet, serbest veya sadece tabanda hafifçe bitişik; tohum taslağı her bölümde 1 veya 2 adet, eksene 90° veya ekseve göre ters; boyuncuk 2-5 adet, bitişik, erkek çiçeklerde sadece bir iz şeklindedir. Meyve (2-) 3 (-5) samaradan oluşan gruplar halinde; samaralar tek tohumlu, dikdörtgenimsi, ince, spiral olarak burulmuş, 3 x 0.8 cm ve açık kırmızımsı - kahverengi; tohum ortada, üst yüzeyde bir şişlik halindedir.

Standart yazar kısaltması olan Mill. kısaltması İskoç kökenli bir botanikçi olan Philip Miller´in (1691 - 1771) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

1.Eymir Gölü / Ankara
Eylül 2015©Serdar Ölez
2.Eymir Gölü / Ankara
Ağustos 2012©Ahmet Demirtaş
3.Kocatepe Parkı / Ankara
Haziran 2014©Ahmet Demirtaş
4.Milli Egemenlik Parkı / Ankara
Mayıs 2016©Serdar Ölez
5.Bestekar Sokak / Ankara
Haziran 2016©Serdar Ölez
6.Botanik Parkı / Ankara
Haziran 2014©Ahmet Demirtaş
7.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
8.İnönü Üniversitesi / Battalgazi / Malatya
Temmuz 2021©Serdar Ölez
9.Devlet Mahallesi / Çankaya / Ankara
Eylül 2021©Serdar Ölez
10.Çankaya Mahallesi / Çankaya / Ankara
Eylül 2021©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Kokarağaç #AilanthusAltissima #Eymir Gölü #Kocatepe Parkı #Milli Egemenlik Parkı #Bestekar Sokak #Botanik Parkı #Maçahel #İnönü Üniversitesi #Devlet Mahallesi #Çankaya Mahallesi