Kantaron Otu | Hypericum perforatum

10-110 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik, bazen köksaplı, 2 şeritlidir. Yapraklar 5-35 mm, yumurtamsı, mızraksı-eliptik, dikdörtgenimsi veya şeritsi, nadiren ters mızraksı; sapsız veya neredeyse sapsız, düz, ve her zaman geniş şeffaf noktalıdır. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında; çanak yapraklar mızraksı, dikdörtgenimsi veya eliptik, keskin, sivri veya kısaca kılçıklı uçlu, tam kenarlı, bazen birkaç sığ siyah noktalı; taç yapraklar 8-15 mm, sınırları siyah noktalı ve bazen sığ siyah çizgilidir. Meyve kapsül, 5-9 mm, yumurta biçimli veya piramidal, sırt kısım yağ kanallı ve yanal keseciklidir.

Deniz seviyesi ile 2500 m yükseklikler arasında; kuru habitatlar, orta-nemcil bölgeler ve su kıyılarında doğal gelişim gösterirler.

Hypericum Yunancada `üzeri, üzerinde` anlamına gelen ὑπέρ (hupér) kelimesi ile `çalılık, funda` anlamına gelen ἐρείκη (ereíkē) kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Perforatum tür ismi, iğnelerle delinmiş gibi görünen çiçekleri ve yaprakları ifade eder. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Yenice / Karabük
Mayıs 2015©Serdar Ölez
2.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
3.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen
4.Maçahel / Artvin
Temmuz 2019©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #KantaronOtu #HypericumPerforatum #Yenice #Maçahel