Kalaba | Umbilicus horizontalis

10-50 cm boylanabilen, çok yıllık otsu bir türdür. Gövdeler dik ve tüysüzdür. Dip yapraklar dairemsi-kalkansı, 2-5 (-10) cm çapta, tırtırlı kenarlı; üst yapraklar şeritsi ve dişlidir. Çiçeklenme Nisan-Mayıs ayları arasında; çiçek durumu salkım, tabandan basit veya dallanmış; çiçekler yatay yayılı veya sarkık; çiçek sapı 0.5-2 (-2.5) mm; çanak yapraklar 1-1.5 mm; taç yeşilimsi-beyaz, bazen kırmızı uçlu, 5-7 mm, borumsu veya testi biçiminde; taç lobları genişçe mızraksı veya yumurtamsı, keskin uçlu, tüp kısmının ~1/4´ü kadar boydadır.

50-900 m arası yüksekliklerde; çayırlıklar, toprak yığınları, kireçtaşı kaya çatlakları, ağaç kütük gövdelerinde yetişirler.

Horizontalis {Latince}: yatay anlamındadır; sıklıkla bitki gelişiminin dikey değil yatay yönde ilerlediğine işaret eder.

1.Hızırşah / Datça / Muğla
Mart 2015©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Kalaba #UmbilicusHorizontalis #Hızırşah