Saraç İtüzümü | Solanum angustifolium

10-60 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövde yatık, dik veya çok dallı; dip kısım odunsu; tümü yoğun tüylü, ana bir sap üzerinde yıldızsı ağaçsı tüylü ve dikenli; dikenler 1 cm, geriye doğru kıvrımlı, sarı ve sivridir. Yapraklar 3-12 x 1.3-8 cm, tek tüysü birleşik; yaprakçıklar 2-4 çift, ters yumurtamsı, daire şeklinde loblu; yaprak sapı 1-5 cm uzunluktadır. Çiçeklenme dönemi Eylül ayı; çiçek durumu terminal veya yaprak ile dal arası talkım (cymes), 3-10 - çiçekli; çiçek kümesi sapı 20-60 mm; çanak 10 mm; çanak lobları mızraksı, düzensiz, 2-5 mm; tüp bol sivri dikenli; taç sarı, 15-40 mm çapta; az-çok simetrik, 10 loblu görünümde; üst ercik başı ~ 4-6 mm, eşit, sarı, diğer ercik başları ~ 8-12 mm, uca doğru eflatunumsudur. Meyve üzümsü, ~ 10 mm çapta, küremsi ve kurudur.

İşlenmiş topraklar, yol kenarlarındaki toprak yığınları ve döküntü alanlarda gelişim gösterebilirler.

Solanum ilk olarak S. nigrum için Büyük Plinius (Pliny the Elder) tarafından kullanılmış; Sol Latincede güneş anlamına gelir [Güneşin bitkisi]; Solamen Latincede teselli anlamına gelir, bazı türlerinin narkotik özelliklerine atıfta bulunur. Angustifolium Latincede `dar` anlamına gelen angustus kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; dar yapraklı anlamındadır. Standart yazar kısaltması olan Mill. kısaltması İskoç kökenli bir botanikçi olan Philip Miller´in (1691 - 1771) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Eymir Gölü / Ankara
Eylül 2015©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Saraçİtüzümü #SolanumAngustifolium #Eymir Gölü