Cinsaçı | Cuscuta sp.

Küsküt tek yıllık, Cuscutaceae familyasına ait tam parazit bir bitkidir (Davis, 1978; Löffler ve ark., 1997). Parazit olarak yaşamasından dolayı konukçu bitkinin gelişmesinin zayıflamasına, durmasına ve hatta ölümüne sebep olmaktadır. Bitkilerin etrafını sarmak suretiyle güneşlenme, havalanma, gelişme ve büyüme gibi fizyolojik faaliyetlerine engel olur. Tohumlu ve vejetatif çoğalabilir. Küsküt genellikle 3000 den fazla tohum verir ve tohumlar toprakta 4–5 yıl çimlenmeden kalabilir. Uygun ortamı bulan tohumlar çimlenir, önce basit bir kök salar ve toprak üzerinde ince bir filiz oluşturur; bu filiz herhangi bir bitkiye temas ettiğinde bitki ile kaynaşır, emeçler meydana getirerek bitkiyi emmeye başlar, daha sonra kök kaybolur ve küsküt gelişmesine devam eder. Eğer uzantılar topraktan ilk çıktıklarında herhangi bir konukçu bitki ile temas edip onun üzerine yerleşemezlerse, toprağın üzerinde 1-5 hafta canlı fakat uykuda kalırlar ve sonra ölürler. Sarıldığı bitkinin bünyesine bir enzim salgılayarak oradaki nişastanın parçalanmasına sebep olur (Kadıoglu, 1992). Küsküt ayrıca hasta bitkilerle sağlıklı bitkiler arasında bir köprü oluşturarak bazı virüslerin sağlıklı bitkilere taşınmasında da rol oynar (Çalı ve ark., 1993).

sp. İngilizcede 'tür, türü' anlamına gelen specie kelimesinin kısaltmasıdır.

1.Beypazarı / Ankara
Mayıs 2016©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Cinsaçı #CuscutaSp. #Beypazarı