Misk adaçayı | Salvia sclarea

1m kadar boylanabilen, bir veya iki yıllık otsu bir bitkidir. Gövde sağlam, dik, dört köşeli gövdeli, üstte çok dallı ve tüylüdür. Yapraklar 8-14cm uzunlukta, kalpsi, kısa tüylü; 3-9cm saplıdır. Çiçeklenme Mayıs - Ağustos aylarında; çiçekler çevrel dizili, her halkada 2-6 çiçekli; floral yapraklar büyük, zarımsı, pembe ile açık mor, 15-35mm uzunlukta; çiçek sapı 2-3 mm uzunlukta; çanak 9-11 mm, sapsız salgı bezli tüylü; taç 20-30mm, üst dudak leylak, alt dudak krem renktedir.

900-2000m yüksekliklerde; volkanik kayalık yamaçlar, karışık ormanlar, tarla ve yol kenarlarında görülür.

Salvia Latincede 'kendini iyi ve sağlıklı hissetmek, sağlık, iyileşmek' anlamına gelen salvere sözcüğünden türetilmiştir; ayrıca salus 'sağlık, refah, refah veya kurtuluş' anlamındadır; bitkinin iyileştirici özelliklerine atıfta bulunur. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Doğançalı / Ankara
Haziran 2020©Mustafa Gökmen
2.Yayladere / Bingöl
Temmuz 2016©Serdar Ölez
3.Yayladere / Bingöl
Temmuz 2016©Serdar Ölez
4.Yayladere / Bingöl
temmuz 2016©serdar Ölez
5.Yayladere / Bingöl
temmuz 2016©serdar Ölez
6.Yayladere / Bingöl
temmuz 2016©serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #MiskAdaçayı #SalviaSclarea #Doğançalı #Yayladere