Kazdağı Göknarı | Abies nordmanniana subsp. equi-trojani

30m kadar boylanabilen, sadece Kazdağları’nda 1300-1800m de yayılış gösteren endemik bir kozalaklı türdür. Sürgünler cilalı gibi parlak, ışık alan yaprakların uçları sivri, diğerleri küt veya kertiklidir. Yan sürgünlerin uç kısımlarındaki tomurcuk sayısı, diğer türlerde en fazla 4 iken, bu türde 5-7 arasında değişmektedir. Yapraklar yassı ve iki yüzlü; üst yüzü hafif olukludur, alt yüzünde iki belirgini gümüşi renkte beyaz stoma bandı bulunur. İğne yapraklar sürgünler üzerinde 7-10 yıl kalır. Düştüğü veya koparıldığında, sürgün üzerinde yuvarlak, iç içe iki daire halinde çukurca bir iz bırakır. Tomurcuklar bol reçinelidir (Uludağ Göknarı gibi). Kozalaklar 15-20 cm. boyunda, dış pul, iç puldan daha uzun ve uçları geriye kıvrıktır. Dış pul dışarıdan görülür.

Eldeki en iyi kanıtlar taksonun neslinin doğada tükenme riskinin çok yüksek olduğunu gösteriyor.

Abies Latince bir kelimedir ve yükselen, dimdik çıkan anlamındadır. Nordmanniana tür adı Alexander von Nordmann (1803-1866) onuruna verilmiştir; Nordmann zooloji, parazitoloji, botanik ve paleontoloji alanlarında çalışmış Fin biyologdur. Subsp. İngilizcede `alttür` anlamına gelen subspecies kelimesinin kısaltmasıdır. Asch. kısaltması Alman botanikçi Paul Friedrich August Ascherson (1834–1913) tarafından yayınlandığını belirtir. Sint. kısaltması türün Paul Ernst Emil Sintenis (1847-1907) tarafından yayınlandığını belirtir; Sintenis bir Alman botanikçi, eczacı ve önemli bitki koleksiyoncusudur. Standart yazar kısaltması olan Boiss. kısaltması İsviçreli botanikçi, kaşif ve matematikçi Pierre Edmond Boissier´in (1810-1885) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. Coode kısaltması türün İngiliz botanikçi Mark James Elgar Coode (1937-) tarafından yayınlandığını belirtir; Coode özellikle Elaeocarpaceae ailesi için taksonomik yazar ve otoritedir. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

1.Akçay / Edremit / Balıkesir
Ağustos 2015©Ahmet Demirtaş
2.Akçay / Edremit / Balıkesir
Ağustos 2015©Ahmet Demirtaş
3.Akçay / Edremit / Balıkesir
Ağustos 2015©Ahmet Demirtaş
4.Bolu Merkez / Bolu
Ocak 2022©Serdar Ölez
5.Bolu Merkez / Bolu
Ocak 2022©Serdar Ölez
6.Bolu Merkez / Bolu
Ocak 2022©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #KazdağıGöknarı #AbiesNordmannianaSubsp.Equi-trojani #Akçay #Bolu Merkez