Japon Soforası | Sophora japonica

25 m boylanabilen, yuvarlak tepeli, Türkiye için egzotik bir ağaçtır. Kabuk gri-kahverengi, boylamasına çizgili; yeni dallar yeşil ve tüysüzdür. Yapraklar tek tüysü birleşik, 15-25 cm; stipül yumurtamsı-şeritsi, erken dökülen; yaprak sapı tabanda şişik; yaprakçıklarda kulakçık biz şeklinde; yaprakçıklar yumurtamsı-mızraksı veya dikdörtgenimsi, 9-15 adet, 2.5-6 × 1.5-3 cm, kağıtsı, başlangıçta seyrek veya yoğun havlı, sonraları genellikle çıplak, taban genişçe kamamsı-yuvarlağımsı, sivri veya dikensi uçludur. Çiçeklenme Temmuz-Ağustos aaylarında; çiçek durumu birleşik salkım ve terminal, 30 cm´ye kadar; brakteol biz şeklinde; çanak kısaca çan şeklinde, 3.5-4.5 mm,5 dişli, dişler küt uçlu ve havlı; taç beyaz veya krem-sarı, nadiren eflatun-kırmızı; bayrakçık genişçe yumurtamsı, dip kısım kısa, taban kalpsi, uç kısım çökük; kanatlar yumurtamsı-dikdörtgenimsi, yaklaşık 10 × 4 mm; alt dudak kanatlara benzer ancak daha geniş; ercik 10 adet; ovaryum tüysüzdür. Meyvelenme Ağustos-Ekim arasında; meyve bezelyemsi, yeşil, boğum boğum, 2.5-5 × 1 cm, olgunlaşınca açılmayan, etli; tohumlar 1-6 adet, sarı-yeşil, kuruduğunda siyah-kahverengi ve yumurta biçimlidir.

Japonica {Latince}: Japonya´ya özgü, Japonya´dan.

1.Kurtuluş Parkı / Ankara
Temmuz 2013©Ahmet Demirtaş
2.A.Ü. Fen Fakültesi / Ankara
Mayıs 2019©Serdar Ölez
3.A.Ü. Fen Fakültesi / Ankara
Mayıs 2019©Serdar Ölez
4.Fethiye / Muğla
Eylül 2010©Ahmet Demirtaş
5.50.Yıl Parkı/ Ankara
Temmuz 2013©Ahmet Demirtaş
6.A.Ü. Fen Fakültesi / Ankara
Mayıs 2019©Serdar Ölez
7.A.Ü. Fen Fakültesi / Ankara
Mayıs 2019©Serdar Ölez
8.A.Ü. Fen Fakültesi / Ankara
Mayıs 2019©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #JaponSoforası #SophoraJaponica #Kurtuluş Parkı #A.Ü. Fen Fakültesi #Fethiye #50.Yıl Parkı/ Ankara